Feestelijke opening nieuwe deel Laan van Sion

Feestelijke opening nieuwe deel Laan van Sion

Op donderdag 22 december werd het nieuwe deel van de Laan van Sion in RijswijkBuiten officieel geopend. Dit werd feestelijk gevierd door buurtbewoners en wethouder Armand van de Laar. De rijbaan voor auto’s werd al half november geopend, maar nu is ook het naastgelegen fiets- en voetpad geopend. Het nieuwe deel van de weg ligt tussen de Van Rijnweg en de Zoete Aagt en verbindt de al eerder aangelegde delen van de Laan van Sion met elkaar. Hierdoor is er een nieuwe toegangsweg ontstaan waarover bewoners van Sion vanuit de wijk van en naar de Prinses Beatrixlaan kunnen rijden.

Betere ontsluiting van Sion
Samen met Patricia van bewonerscommissie Sion en kinderen uit de buurt, opende wethouder Armand van de Laar de nieuwe Laan van Sion afgelopen donderdag officieel. Alle reden voor een gezellig buurtfeestje, met versgemaakte poffertjes en warme chocomelk. Door het doortrekken van de Laan van Sion verbetert de bereikbaarheid van Sion en wordt het auto en fietsverkeer beter verdeeld over de twee wijkontsluitingswegen richting de Prinses Beatrixlaan. ”Dat is niet alleen prettig, maar ook een stuk verkeersveiliger. Vooral auto’s en fietsers hebben door deze nieuwe weg een nieuwe route om te wijk in en uit te rijden, daardoor wordt het minder druk op de al bestaande routes. Hier kan het verkeer in Sion beter doorstromen en blijft de verkeerssituatie overzichtelijker voor alle weggebruikers” aldus wethouder Armand van de Laar. De aanleg van dit nieuwe deel van de Laan van Sion was een grote wens vanuit de wijk. Daarom is besloten om het kantoor van RijswijkBuiten, dat vroeger op deze plek stond, eerder dan gepland te slopen zodat de aanleg van de weg eerder kon starten.

Gefaseerde aanleg
De gefaseerde aanleg van de weg startte in september 2022. De rijbaan voor auto’s was half november klaar en het fiets- en voetpad werden in de tweede fase aangelegd. Het voetpad is helemaal klaar. Het fietspad is bijna af, vanwege het koude en vochtige weer kan de bovenste rode laag op dit moment nog niet worden aangebracht. Hierdoor heeft het fietspad tijdelijk een grijze kleur. Zodra het weer het toelaat wordt de rode kleur aangebracht. Dit is waarschijnlijk in april 2023.

Van Rijnweg
In het bestemmingsplan uit 2013 staat de naastgelegen Van Rijnweg aangeduid als langzaam verkeer route en in 2018 is de weg bestemd als fietsstraat. In 2020 heeft de gemeenteraad besloten dat het nieuwe viaduct bij de verbreding van de A4 ingericht moet worden als fiets- en voetpad met veel groen. Hiermee ontstaat een ecologische verbinding tussen Steenvoorde-Zuid en RijswijkBuiten maar wordt bovenal een belangrijke regionale fietsroute versterkt die onder andere door veel scholieren wordt gebruikt. Uit onderzoek met navigatiegegevens en tellingen blijkt dat de weg ook veel wordt gebruikt als doorgaande autoroute tussen Delft en Den Haag. Verwacht wordt dat dit autoverkeer zal toenemen en daarmee ook de onveiligheid en overlast. Nu de Laan van Sion open is, zal begin 2023 worden besloten of en hoe de weg al op korte termijn ingericht kan worden exclusief voor langzaam verkeer.

Nieuwe sport- en speelplek
Het voormalig kantoor van programmabureau RijswijkBuiten maakt niet alleen plaats voor een nieuwe ontsluitingsweg, ook komt er een nieuwe sport- en speelplek. Dit wordt een ‘Krajicek Playground’, een multifunctioneel sportveld waar kinderen kunnen voetballen, tennissen en basketballen. Haaglanden Beweegt en de Krajicek Foundation organiseren hier allerlei activiteiten. Naast een ‘Krajicek Playground’ komt er ook een nieuwe speelplek voor jonge kinderen, zodat jong én oud elkaar op dezelfde plek kunnen ontmoeten en samen kunnen sporten en spelen. De voorbereidende werkzaamheden voor de sport- en speelplek zijn begin december gestart. Waarschijnlijk is de sportplek eind februari/begin maart 2023 klaar en de speelplek eind maart 2023.