Gemeente Rijswijk komt met nieuwe strategie om dienstverlening te verbeteren

Gemeente Rijswijk komt met nieuwe strategie om dienstverlening te verbeteren

Op dinsdag 20 december is de nieuwe Strategie Publieke Dienstverlening unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeente Rijswijk heeft de afgelopen periode gewerkt aan het opstellen van een nieuwe strategie om de dienstverlening voor inwoners, ondernemers en instellingen te verbeteren. De gemeente wil een toegankelijke en dienstverlenende organisatie zijn, wat zij op een betrokken, betrouwbare, deskundige en toegewijde manier willen uitvoeren. Er wordt gestreefd naar een persoonlijke, toegankelijke en digitale dienstverlening van een hoog niveau. De nieuwe strategie sluit aan op deze ambities.

Goed, makkelijk en begrijpelijk
Wethouder Werner van Damme is blij met de nieuwe strategie: “We willen onze dienstverlening zo goed, makkelijk en begrijpelijk mogelijk maken. Iedereen die een vraag heeft, helpen we op de best mogelijke manier. Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet”. Afgelopen zomer ondertekende de wethouder al de Direct Duidelijk Deal, waarmee hij de communicatie vanuit de gemeente begrijpelijker wil maken. “Ambtelijke taal kan soms wel ingewikkeld zijn, waardoor inwoners niet altijd snappen wat er in een brief staat die de gemeente stuurt. Afgelopen maanden hebben veel medewerkers een training gevolgd over hoe we duidelijk en begrijpelijk kunnen communiceren”. Maar daar blijft het niet bij. We leven in een wereld die continu verandert. De behoefte van inwoners, ondernemers en instellingen veranderen daarin mee. Ook Rijswijk verandert sterk. Naar verwachting stijgt het inwoneraantal de komende jaren tot 65.000. Dit betekent dat het aantal inwoners dat en beroep doet op de dienstverlening van de gemeente ook sterk zal groeien.

Contact Systeem
Om hierop in te spelen wordt er een grote digitaliseringsslag gemaakt. Het doel is om het emailverkeer te laten afnemen en digitale zelfservice te stimuleren. Inwoners en ondernemers kunnen dag en nacht gebruikmaken van de meest gebruikte digitale diensten en producten. Daarnaast kunnen zij op korte termijn hun aanvraag of melding volgen. Voor wie er niet uit komt, of ergens een vraag over heeft kan natuurlijk bellen met de gemeente. In december is een nieuw Contact Systeem in gebruik genomen waarmee werkprocessen makkelijker worden. Hierdoor verbetert onder andere de telefonische bereikbaarheid. Bellen kan op werkdagen tussen 8.30 tot 17.00 uur. Vrije inloop bij de publieksbalies blijft ook mogelijk.

Nieuwe website
Om de digitale zelfservice zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website. Deze zal begin 2023 live gaan. Door het vernieuwen van de website, de webformulieren en het digitaal loket verbeteren de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. Op de website zijn straks verschillende webformulieren te vinden waarmee in totaal zo’n 35 producten digitaal kunnen worden aangevraagd. Dit varieert van het aanvragen van een Ooievaarspas tot een evenementenvergunning. Het doel is om alle producten en diensten digitaal toegankelijk te maken. Wethouder Werner Van Damme: “Er staat veel te gebeuren en ik ben blij met het vertrouwen dat de gemeenteraad in de plannen heeft. Samen werken we aan het behalen van onze doelen. We zorgen ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst. Een toekomst waar de inwoners, ondernemers en instellingen in Rijswijk een gastgerichte dienstverlening ervaren”.