Raad vergadert over de veranderingen rondom de nieuwe omgevingswet

Raad vergadert over de veranderingen rondom de nieuwe omgevingswet

Donderdagavond 15 december vond de wekelijkse raadsvergadering plaats. Een veel besproken onderwerp was de nieuwe omgevingswet. Per 1 januari gaat de nieuwe omgevingswet in. Hierdoor zullen veel huidige wetten worden gewijzigd of zelfs in zijn geheel worden weggelaten. Zo kan er onder de omgevingswet bijvoorbeeld niet meer gebruik gemaakt worden van het bestemmingsplan maar het omgevingsplan. Het college heeft een nieuwe nota ingediend bij de raad om duidelijkheid te brengen over de nieuwe procedures van de verschillende gemeentelijke instrumenten en een rolverdeling tussen raad en college. De raad was vanaf alle kanten zeer positief over de nota er werden daarom ook complimenten uitgedeeld aan het college. Toch waren er nog wat bespreek punten.

Politieke en maatschappelijk gevoelig
Een punt wat terug kwam bij verschillende partijen was het feit wanneer is iets politiek/maatschappelijk gevoelig. Op dit moment wordt er besloten door het college of iets politiek/maatschappelijk gevoelig is Annemieke Hulsbergen (Partij voor de dieren) wil graag een andere samenwerking zien. “Wanneer is iets politiek gevoelig het lijkt ons goed om daar wat criteria aan te hangen omdat het nu willekeurig is. Je kunt kijken hoeveel inspraak er is op een participatie traject is, iets wat in het verleden veel in opspraak is gekomen dat zouden eventuele criteria kunnen zijn”. Een eventueel andere oplossing komt van Harry Wever (D66) “Als er op dit moment geen zienswijze is ingediend gaat het voor de afhandeling naar het college maar juist daar zou je nog een stap tussen kunnen zetten dan kunnen we zelf als raad misschien zeggen dit is maatschappelijk gevoelig.” Bernard Minderhoud (Gemeentebelangen) denk dat het onnodig is om criteria te hangen aan dit onderwerp “Wanneer is iets politiek dat blijft altijd ongelooflijk kwetsbaar, wat vandaag niet politiek is kan dat morgen wel zijn. We zouden ook met elkaar kunnen afspreken dat er een voorgenomen besluit van het college ligt die zij vrijgeven dan kunnen we zo een keuze maken of we dit wel of niet politiek vinden.”

Besluit (besluitvormende raad van 22 december) 
De raad heeft in de besluitvormende raad van 22 december een besluit genomen over de nota fysieke leefomgeving. Er waren 3 amendementen in gestuurd die allemaal door het college ontraad/overbodig zijn bevonden. Het college stemde daarom ook tegen deze amendementen. Daarnaast zijn alle raadsbesluiten die hier ondervonden en de nota unaniem aangenomen.