Kerstboom wordt gratis opgehaald door servicebedrijf

Kerstboom wordt gratis opgehaald door servicebedrijf

Nu de feestdagen voorbij zijn is het langzaam tijd om in januari afscheid te nemen van de kerstboom, maar waar kan je hem inleveren? Als je boom nog een kluit heeft, dan kan je hem opnieuw in de grond stoppen. Met de warme temperaturen zal de boom prima aarden.

Servicebedrijf haalt boom op
Als je een boom zonder kluit hebt of gewoon afscheid wil nemen van de boom, dan kan je hem meegeven met het servicebedrijf dat gedurende twee weken door de wijken rijdt om kerstbomen op te halen. Hou daarbij wel rekening dat de kerstboom zonder kruis bij voorkeur in een parkeervak voor containers gelegd moet worden zodat voetgangers en verkeer niet gehinderd worden.

Gevaar voor brandstichting
Hou rekening met afstand tot gevels. Al die bomen buiten kunnen uitnodigen tot brandstichting.

Andere mogelijkheden
De kerstboom mag ook in kleine stukjes in de restafvalcontainer. Ze mogen niet in de GFTE-container aan huis, ook niet verkleind. Het hars uit de boom verstoort de compostering. De boom mag ook gebracht worden naar het afvalbrengstation van Avalex aan de Molenweg in Nootdorp tijdens de openingstijden of de gemeentewerf aan de Ambachtsweg 1 in Pijnacker van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur.