Opening nieuw Kindcentrum de Telescoop in Voorburg-West

Opening nieuw Kindcentrum de Telescoop in Voorburg-West

Op woensdag 11 januari wordt het nieuwe Kindcentrum de Telescoop in Voorburg-West geopend. Wethouder Jeffrey Keus zal samen met het team van het kindcentrum de kinderen en hun ouders verwelkomen op de nieuwe locatie. Bestuurders Tine Oudshoorn en Harry van de Kant zijn ook aanwezig bij de opening.

Nieuwe Huisvesting
Kindcentrum de Telescoop is de nieuwe huisvesting van Rooms-katholieke Basisschool Pius X en Vlietkinderen locaties kinderdagverblijf Plons, buitenschoolse opvang de Fontein en peuterspeelzaal de Hobbelhoek. De afgelopen periode zijn medewerkers van het nieuwe Kindcentrum druk bezig geweest met de verhuizing en de inrichting van deze plek. In deze periode is er een mooie plek met doorgaande leer- ontwikkellijnen in een rijke speel-leeromgeving ontstaan. Het onderscheidende profiel van dit kindcentrum is wetenschap en techniek. Vanaf woensdag zal het Kindcentrum de Telescoop bestaan uit onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar onder één dak onderwijs.

In opdracht van
Kindcentrum de Telescoop is gebouwd in opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Samenwerkingspartners Panta Rhei en Vlietkinderen maatschappelijke kinderopvang zijn de gebruikers van het gebouw. De officiële en feestelijke opening staat gepland voor het voorjaar van 2023. Dan worden, naast de andere genodigden, ook omwonenden van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.