480.000 euro subsidie voor sociale woningen in Centrumlijn Zuid

480.000 euro subsidie voor sociale woningen in Centrumlijn Zuid

Voor de realisatie van 64 sociale woningen in Centrumlijn Zuid in Gemeente Pijnacker-Nootdorp, heeft gedeputeerde Anne Koning symbolisch een cheque overhandigd aan wethouder Frank van Kuppeveld. Dit gebeurde tijdens een werkbezoek op vrijdag 13 januari.

Hulp van subsidie
Gemeente Pijnacker-Nootdorp wil binnen het project Centrumlijn Zuid een substantieel aantal betaalbare woningen voor starters, senioren en op de stad georiënteerde gezinnen toevoegen. De subsidie helpt om dit mogelijk te maken. De woningen worden geplaatst in een groene omgeving tussen het bestaande lint van de Oude Klapwijkseweg en een ecologische zone langs de metrobaan. Gedeputeerde Anne Koning: “Mooi om te zien dat de gemeente de bouwopgave voortvarend oppakt en daarbij ook aandacht heeft voor voldoende betaalbare woningen. Fijn dat we hier als provincie Zuid-Holland bij kunnen helpen.”

Subsidieregeling
Gemeenten in de regio Haaglanden konden in 2022 een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de subsidieregeling sociale woningbouw regio Haaglanden Zuid-Holland. Het doel van deze regeling is om de bouw van sociale huurwoningen te versnellen en mogelijk te maken. Dit in het belang van een voldoende en evenwichtig gespreide sociale woningen in de regio Haaglanden.