Stompwijk krijgt 27 nieuwe woningen

Stompwijk krijgt 27 nieuwe woningen

Aan de Dr. Van Noortstraat 94-120a in Stompwijk komen 27 nieuwe woningen. Op woensdag 25 januari was de feestelijke ondertekening van de zogenoemde anterieure overeenkomst tussen de gemeente Leidschendam-Voorburg en Niersman projectontwikkeling.

Bouwplan
Niersman projectontwikkeling heeft een bouwplan gemaakt voor het terrein naast het Dorpspunt. Het plan is om 8 sociale huurappartementen en 19 grondgebonden koopwoningen te bouwen. Ook komen er 55 parkeerplaatsen. Wethouder Bianca Bremer is blij met deze overeenkomst.“De komst van nieuwe woningen in Stompwijk is zeer gewenst. Ik ben daarom blij dat we met deze overeenkomst de bouw van nieuwe woningen weer een stap verder brengen.” De gemeente Leidschendam-Voorburg en projectontwikkeling Niersman hebben een aantal keer met de omwonenden gesproken over het bouwplan. Ook is er afstemming geweest met de Adviesraad Stompwijk en aangrenzende bewoners. Het bouwplan is in lijn met de ‘Ontwikkelvisie Stompwijk’ die in 2016 door de raad is vastgesteld.

Begin 2024
Dit jaar worden de planprocedures doorlopen en wordt het bouwplan verder voorbereid. Voor er gebouwd kan worden moet eerst de in het plangebied aanwezige bebouwing gesloopt worden. De planning is erop gericht om begin 2024 te starten met de bouw.