Toenemende druk op college over bouwplannen in Vlietland

Toenemende druk op college over bouwplannen in Vlietland

Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg krijgt steeds meer druk op de plannen om luxe vakantiewoningen te realiseren in recreatiegebied Vlietland. Woensdag 1 februari is er een spoeddebat over het onderwerp.

Bouwplannen
De oorspronkelijke bouwplannen dateren al uit 2005. Toen al is het bestemmingsplan aangepast waardoor bebouwing mogelijk werd gemaakt. Toen bekend werd dat het bestemmingsplan gewijzigd moest worden aangepaste bouwplannen voor enkele honderden vakantiewoningen, deed dit veel stof oplaaien door liefhebbers en recreanten van het gebied. De plannen zorgen er namelijk voor dat een gigantisch gedeelte van de openbare ruimte en de natuur komt te verdwijnen.

Burgerinitiatief Vlietland werd opgericht en startte een petitie. Met ruim 17.000 handtekeningen werd deze op vrijdag 16 september overhandigd aan wethouder Bianca Bremer. De ontvangst blijkt vooralsnog enkel een vorm van symboolpolitiek, want het college blijft tot op heden de beoogde plannen verdedigen.

De kritiek en druk op het college komt niet enkel vanuit omwonenden, maar ook vanuit de politiek. Zowel lokaal in onze eigen gemeente, maar ook uit Leiden en Voorschoten hebben meerdere partijen hun zorgen geuit over de plannen, en inmiddels klinkt ook op provinciaal niveau weerstand. De Provincie Zuid-Holland uitte kritiek op uitspraken die het college van Leidschendam-Voorburg maakte en inmiddels vragen meer gedeputeerden zich af of de plannen niet heroverwogen moeten worden.

Ook ontwikkelaar ‘Dutch Lake Residence’ heeft van zich laten horen. Per brief aan de gemeenteraad onderstreept DLR dat de toestemming voor bebouwing in 2005 al gegeven is en daarmee vaststaat. Daarnaast verwijzen ze naar de provincie en gemeente Leidschendam-Voorburg dat zij destijds de ambitie hadden om het gebied op deze manier vorm te geven, en dat de ontwikkeling een positieve verandering voor de kwaliteit van het recreatiegebied teweeg kan brengen. DLR zegt verder dat als de gemeenteraad niet instemt met de vakantiewoningen, dat zij de plannen voor hoogbouw in het gebied – zoals uit het eerdere en dus huidige bestemmingsplan – ten uitvoer te brengen.

Spoeddebat
De kritische brief van de provincie is aanleiding geweest voor het spoeddebat die de lokale fracties van PvdA, SP, CU, CDA en GroenLinks hebben aangevraagd. In een gezamenlijk persbericht spreken de fracties hun gezamenlijke onvrede uit: “We willen als gemeenteraad een besluit nemen op basis van feiten. Het feit dat de Provincie ons een brief moet sturen, terwijl het college ons andere feiten voorhoudt, is verwarrend. We kunnen niet anders dan om opheldering vragen. We willen duidelijkheid als raad. Een spoeddebat hierover is nodig en een second opinion op het advies van de huisadvocaat ook en wel zo snel als mogelijk.”

Het spoeddebat vindt woensdagavond 1 februari plaats in de Raadzaal in huize Swaensteyn in de Herenstraat in Voorburg. De vergadering start om 19.30 uur.