Eerlijk Alternatief kiest voor verkeersveiligheid op de Monnikenweg

Eerlijk Alternatief kiest voor verkeersveiligheid op de Monnikenweg

Politieke partij Eerlijk Alternatief heeft op donderdag 26 januari ja tegen het plan gestemd om de Monnikenweg in Ackerswoude af te sluiten voor doorgaand verkeer. Op verzoek van Bas Gelton van Eerlijk Alternatief werd het verkeersbesluit in de gemeenteraad behandeld. De partij is van mening dat met een zogenaamde ‘harde knip’ automobilisten door de woonwijk zullen rijden, wat erg onwenselijk voor buurtbewoners is.

Afweging
“Door in de Monnikenweg een knip aan te brengen zal een groot gedeelte van het verkeer door de woonwijk over de Brinklande rijden”, stelt Bas Gelton. “De Brinklande is in vergelijking met de Monnikenweg onoverzichtelijker, heeft meer bochten, weinig snelheid regulerende maatregelen, gaat langs meer woonhuizen en heeft een speeltuin naast de weg liggen. Daarnaast wordt door de knip ook de aanrijtijd van hulpdiensten langer”. Uit metingen kwam geen duidelijk beeld welke optie veiliger is. Verkeerskundigen en de wethouder gaven aan beide varianten aanvaardbaar te vinden. De behandeling van het verkeersbesluit in de gemeenteraad is uniek. Normaal besluit het college hierover. Door de vele berichten en bedenkingen die Eerlijk Alternatief bereikten heeft Bas Gelton voorgesteld de gemeenteraad een besluit te laten nemen.

Moeilijke beslissing
Bas Gelton gaf tijdens de vergadering van donderdag 19 januari al aan voor een moeilijk besluit te staan: “Als je het de bewoners vraagt is de helft tegen en de andere helft voor. Welk besluit we ook nemen, we zullen het nooit in ieders ogen goed doen” vertelt Bas Gelton. Daarom heeft de fractie van Eerlijk Alternatief alle brieven gelezen, de insprekers aangehoord en het debat nauwlettend gevolgd voordat een weloverwogen keuze is gemaakt om tegen de afsluiting van de Monnikenweg te stemmen.

De snelheid omlaag, de veiligheid omhoog
Samen met het CDA en andere partijen heeft Eerlijk Alternatief het gemeentebestuur per motie opdracht gegeven maatregelen te nemen zodat het verkeer op de Monnikenweg langzamer gaat rijden. In reactie op de motie heeft de wethouder aangegeven dat snelheid beperkende maatregelen invloed hebben op de frequentie van het verkeer en de snelheid waarmee gereden wordt. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde de motie. Daarmee blijft de Monnikenweg open en zal het bestemmingsverkeer gebruik blijven maken van beide wegen. De inrichting wordt aangepast zodat de snelheid omlaag gaat waardoor de veiligheid verbetert.