Samenscholingsverbod en cameratoezicht bij Parade per februari opgeheven

Samenscholingsverbod en cameratoezicht bij Parade per februari opgeheven

Per 1 februari komt het cameratoezicht en samenscholingsverbod in en rondom winkelcentrum de Parade in Nootdorp te verdwijnen. Dit heeft Burgemeester Björn Lugthart besloten in overleg met politie en het Openbaar Ministerie (OM).

Overlastgevende jongeren
Afgelopen zomer werd het gebied van de Parade geteisterd door overlastgevende jongeren. Er was sprake van opstootjes, maar ook bezoekers van het winkelcentrum en omwonenden kregen te maken met intimidaties, vernielingen en overlast. Een schietincident op klaarlichte dag was de druppel die leidde tot cameratoezicht en een samenscholingsverbod.

De maatregelen leken hun vruchten af te werpen en het samenscholingsverbod kwam per oktober al een keer te vervallen. Helaas bleek de rust van korte duur en werd het verbod binnen een maand weer ingesteld.

Structurele aanpak
De gemeente heeft sinds de zomer gewerkt aan een structurele aanpak om de sfeer in het winkelcentrum weer gezellig, veilig en zonder overlast te krijgen. Daarbij is samengewerkt met politie, jongereninstanties, omliggende gemeenten en is gesproken met jongeren.

Björn Lugthart: “Door de politie zijn de overlastgevende jongeren in kaart gebracht. Er is meer zicht op wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Omdat ze niet alleen uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp komen, is er een samenwerking met de omliggende gemeente Delft, Den Haag (Ypenburg) en Zoetermeer. Daarnaast is er nauw contact tussen de jongerenwerkers van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en Ypenburg om de aanpak beter op elkaar af te stemmen. Een aantal jongeren krijgt intensieve begeleiding van gemeente en jongerenwerk. Ook heb ik, met teamchef van de politie Naomi van der Linde, een aantal jongeren en hun ouders uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Dit waren verbindende maar ook waarschuwende gesprekken.”

Opheffing maatregelen
Per 1 februari komen opnieuw de maatregelen te vervallen. Daarbij benadrukt de burgemeester dat de maatregelen altijd tijdelijk van aard waren en ook proportioneel moeten zijn: “Ze hebben een grote impact op onze inwoners en bezoekers van het winkelcentrum. Dit gaf ons de mogelijkheid te werken aan een structurele aanpak om, ook na het opheffen van de maatregelen, de rust in het winkelcentrum te behouden.”

De nieuwe aanpak is gericht op de persoon. De komende tijd wordt de situatie in de Parade goed in de gaten gehouden en wordt opgetreden waar nodig: “Ik kan de jongeren niet verbieden om naar de Parade te komen. Er moet een weg gevonden worden om weer met respect voor elkaar te leven in het gebied. Zowel de bewoners als de jongeren moeten zich veilig voelen. Mocht er toch nog overlast veroorzaakt worden, dan gaan we verder met de persoonsgerichte aanpak. Daarbij wordt het opleggen van een gebiedsverbod niet uitgesloten”, sluit de burgemeester af.

Komende tijd neemt de gemeente ook stappen die preventief moeten werken. Met jongeren is namelijk het gesprek gevoerd en is gebleken dat de overlast voortkomt uit verveling, zo laat de gemeente weten. Met jongerenorganisaties worden daarom activiteiten opgezet en worden de Jongeren Ontmoetingsplekken (JOP) onder handen genomen.