Onafhankelijk onderzoek naar mogelijkheden Vlietland-noord

Onafhankelijk onderzoek naar mogelijkheden Vlietland-noord

Woensdag 1 februari werden unaniem een motie en een initiatiefvoorstel aangenomen, waardoor een derde onafhankelijke partij onderzoek gaat doen naar het huidige bestemmingsplan, en de beoogde wijziging daarvan, van recreatiegebied Vlietland.

Van polder tot recreatiegebied
Het verhaal begint al vorige eeuw, toen de polder werd opgekocht door aannemers voor ontgronding en zandwinning. Gedurende de afgraving ontstonden al plannen om een recreatiegebied te creëren als tegenwicht voor de intensieve verstedelijking van de randstad.

In 2005 wordt uiteindelijk een bestemmingsplan gemaakt die bebouwing in het gebied mogelijk maakt. Ook toen werd bezwaar gemaakt en werd geprocedeerd tot aan de Raad van State. Die oordeelde uiteindelijk dat het bestemmingsplan aan alle eisen voldoet en dat de bezwaren daarmee ongegrond zijn. Hierdoor werd het bestemmingsplan onherroepelijk.

Wijziging
Sindsdien is het lange tijd stil. Achttien jaar na de eerste plannen blijken er weer concrete plannen te zijn: ontwikkelaar Dutch Lake Residence (DLR) vraagt een wijziging aan van het bestemmingsplan. In plaats van appartementen willen zij liever vakantiebungalows bouwen. Dat zou meer van deze tijd zijn, aldus DLR.

De wijziging wordt opgemerkt en er ontstaat grote weerstand tegen de plannen. Vanuit burger, maar ook vanuit de politiek. Het wordt een wirwar aan uitspraken, aannames, feiten en onjuistheden. Een kritische publieke brief vanuit de provincie Zuid-Holland verschijnt over uitspraken van de wethouder en het college. Hierop vroegen de lokale fracties van PvdA, SP, CU, CDA en GroenLinks een spoeddebat aan. Burgemeester Bijl zegt het zelf liever een ‘extra raadsvergadering’ te willen noemen. Hoe het ook genoemd wordt, sprake van politieke onrust is er zeker.

Alle pijlen op coalitie
Hoe zeer het onderwerp speelt, blijkt wel aan de opkomst. De publieke tribune zit vol, alsmede een extra zaal vol toeschouwers. Er zijn zes burgers die gebruik maken van de spreektijd en voor het raam buiten staat er zelfs iemand met een protestbord.

Hoewel het debat overwegend beschaafd gevoerd wordt, is de inhoud van de uitspraken daarentegen hard. Er wordt fel uitgehaald naar de wethouder, de coalitiepartijen en ontwikkelaar DLR. Er wordt door de insprekers en oppositiepartijen hardop afgevraagd wiens belangen het college verdedigt: die van de burgers of die van de aannemer?

Er wordt afgevraagd of alle opties wel bekend zijn: “Het lijkt alsof we moeten kiezen tussen twee kwaden, maar is dat wel zo?” De partijen vragen zich dan ook af hoe ‘onherroepelijk’ het bestemmingsplan nog is, terwijl er vervolgens achttien jaar niks mee is gedaan. En ook wordt afgevraagd hoe het kan dat bestemmingsplannen altijd zonder problemen gewijzigd kunnen worden ten gunste van bouwprojecten, maar zou het niet kunnen ten gunste van het behoud van Vlietland.

Zowel de partijen als de insprekers benadrukken de impact van de bouwplannen op het gebied. Hoe krom het is dat we nu leven in een tijd van klimaat-, stikstofcrises, een ernstig woningtekort en het belang van een openbaar recreatiegebied in een volgebouwd gebied. Vlietland, dat onder andere beschermde diersoorten kent, waarbij de natuur afgebroken moet worden om daarna – deels – opgebouwd te worden. De ontsteltenis is groot dat er dan bouwplannen liggen voor de bouw van vakantiehuisjes voor een select gezelschap.

GBLV en VVD laten inhoud achterwege
Nadat de oppositie het woord heeft gevoerd, is het de beurt aan coalitiepartijen GBLV, VVD en D66. Die lijken lijnrecht tegenover de oppositie te staan en verdedigen tijdens de spreektijd de plannen. GBLV en VVD zeggen er ook geen heil in te zien om de plannen uit te stellen voor extra onderzoek.

Uitspraken over wat GBLV en VVD vinden van de plannen lijken ze bewust achterwege te laten. “Nu agenderen we de brief van de provincie”, wordt geantwoord op de vraag wat de twee partijen vinden.

De grote vraag van de avond was wat D66 ging doen. Zouden zij hun coalitiepartners steunen, of zouden ze toch de motie en/of initiatiefvoorstel steunen. Hoewel D66 niet blij lijkt te zijn met de bouwplannen, zeggen zij dat er weinig meer aan te veranderen is. En hoewel in hun ogen de uitleg van de wethouder helder genoeg is, willen zij toch het verzoek van extra onderzoek steunen om twijfel bij burgers en in de gemeenteraad weg te nemen.

Wethouder Bremer standvastig
Na alle partijen was het de beurt aan wethouder Bremer. Die toonde zich standvastig in het debat. Hoewel ze betreurt dat er onjuiste suggesties zijn gewekt, benadrukt ze altijd alle informatie te hebben willen delen, en wil dit nog steeds. Ze haalt uit naar de provincie, die zelf ook medeverantwoordelijk zijn bij de totstandkoming van de plannen.

De wethouder heeft gedurende het debat meermaals uit moeten leggen dat de bouwplannen op zichzelf niet ter discussie kunnen staan. “Het bestemmingsplan kan niet worden teruggenomen, deze is onherroepelijk. Het getuigt van onbehoorlijk bestuur en een onbetrouwbare overheid als we dat gaan doen.” Wel stelt Bremer dat we nu wel breed kunnen participeren op de invulling van de bouwplannen.

Partijen unaniem voor onderzoek
Hoewel er verschillend wordt gedacht, zijn de partijen unaniem – verrassend ook GBLV en VVD – voor het extra onderzoek door een derde onafhankelijke partij. Deze partij moet in kaart brengen welke mogelijkheden er zijn en moet de gemeenteraad hierover informeren, voordat er een definitieve beslissing wordt genomen over de eventuele wijziging van het bestemmingsplan. Wanneer hier precies over gestemd gaat worden, is nog niet bekend.

Voor meerdere partijen en de publieke tribune is het aannemen van de motie en het initiatiefvoorstel een overwinning. Het is echter afwachten wat het onafhankelijke onderzoek zal uitwijzen en de toekomst Vlietland verkeert nog altijd in onzekerheid.