Nieuwe appartementen en eengezinswoningen in Bomenbuurt Rijswijk

Nieuwe appartementen en eengezinswoningen in Bomenbuurt Rijswijk

In de Plataanstraat, Abeelstraat en Sir Winston Churchilllaan in Rijswijk worden 48 woningen en 7 bedrijfsruimtes gesloopt. Er komen nieuwe appartementen en eengezinswoningen voor terug. Op donderdag 2 februari gingen medewerkers van Rijswijk Wonen van deur tot deur om de huurders daar persoonlijk van op de hoogte te brengen en een informatiepakket te overhandigen.

Andere woonruimte
“Een ingrijpende boodschap”, weet Rob van den Broeke, directeur-bestuurder van Rijswijk Wonen. “Deze huurders moeten hun woning verlaten en andere woonruimte zoeken. Dat geeft onrust en onzekerheid. Maar ze staan er niet alleen voor. We laten niemand aan zijn lot over.”

Verzakte vloeren
Volgens Rob van den Broeke is sloop onvermijdelijk. “In 2012 en 2014 hebben we de woningen opgeknapt, maar vorig jaar bleek dat de problemen bij een groot deel van de woningen niet weg waren. De bewoners hadden nog steeds last van tocht, vocht en schimmel. In sommige woningen zelfs zozeer dat de vloeren verzakten.”

Terugkeergarantie
In 2022 liet Rijswijk Wonen uitgebreid onderzoek uitvoeren naar de genoemde woningen. Daaruit blijkt dat renoveren niet verstandig is. Door te slopen kan de corporatie woningen terugbouwen die toekomstbestendig zijn: energiezuinig en comfortabel. Het merendeel blijft sociale huur, maar een mix met midden huur is ook een optie. De huidige huurders krijgen een terugkeergarantie: wie dat wil, kan op termijn terugkeren in de nieuwbouw.

De adressen
Er worden in totaal 6 portiekwoningen en 42 eengezinswoningen gesloopt. Ook worden er 7 bedrijfsruimten gesloopt. Het gaat om de volgende adressen:

  • Plataanstraat 2 t/m 28 (even nummers)
  • Plataanstraat 1 t/m 19 (oneven nummers)
  • Abeelstraat 1 t/m 16 (even en oneven nummers)
  • Sir Winston Churchilllaan 153 t/m 167 (alleen oneven nummers)
  • Plataanstraat 30F (bedrijfsruimten)

Deze woningen blijven staan:

  • Plataanstraat 21 t/m 33 (alleen de oneven nummers)
  • Populierlaan 110

Bewonersavond
Eind februari organiseert Rijswijk Wonen een informatieavond voor de huurders van de te slopen woningen. Daar krijgen zij een mondelinge toelichting op het besluit om te slopen en kunnen zij hun vragen stellen en zorgen delen. Ook zal het gaan over het oprichten van een projectcommissie, die opkomt voor de belangen van alle huurders gedurende het project. Direct omwonenden hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst in maart.

Start sloop
De eerste sloopwerkzaamheden staan gepland voor medio 2025. De nieuwbouwplannen worden de komende jaren verder uitgewerkt, in samenspraak met de huidige bewoners en de buurt. De verwachting is dat de nieuwbouw in 2027 gereed is.