Bibliotheek geopend op Oekraïense school na donatie Van Ravesteyn Fonds

Bibliotheek geopend op Oekraïense school na donatie Van Ravesteyn Fonds

Vrijdag 17 februari werd de bibliotheek in de Oekraïense school geopend. Met de boekenpakketten worden Oekraïense leerlingen klaargemaakt voor het Nederlandse reguliere onderwijs. De bibliotheek is mogelijk gemaakt door een donatie van het Van Ravesteyn Fonds.

Oekraïense school
Op initiatief van de gemeente werd in Leidschendam een Oekraïense school opgericht, zodat de kinderen die de oorlog zijn ontvlucht en  in Nederland terecht zijn gekomen, verder kunnen met hun onderwijs. Daarnaast is het – omdat het niet duidelijk is hoelang de oorlog voortduurt – opdracht voor de school om leerlingen in een tijdsbestek van twee schooljaren klaar te maken voor het Nederlands regulier onderwijs.

Op het moment zitten er ongeveer vijftig kinderen op de Oekraïense school. Om ze klaar te stomen voor het Nederlandse onderwijs, krijgen ze Nederlandse lessen (woordenschat, schrijven, spreken en lezen). Maar dat is niet mogelijk zonder het juiste lesmateriaal.

Donatie
“Op dit moment beschikken we niet over de juiste en over voldoende boeken om de leerlingen te leren en te laten lezen”, legt Intern begeleidster Marieke Tiggelman uit. “We hebben ook geen toereikend budget om de voor ons zo urgente schoolbibliotheek te realiseren.” André van Vliet, voorzitter Van Ravesteyn Fonds: “En daar heeft het fonds bij geholpen. Met de donatie zijn de inrichting en boekenpakketten aangeschaft.”

Met de schenking zijn de meubels en materialen voor de uitdagende leeshoek aangeschaft en boekenpakketten voor drie groepen: vijftig boeken per groep. “Ook willen we de kinderen motiveren om het leesplezier in hun eigen taal te behouden. Dus een klein deel van onze bieb zal ook uit boeken bestaan in de Oekraïense taal”, voegt Tiggelman toe.

Naast de nieuwe boeken die vanuit de donatie worden betaald, heeft de school ook boeken ontvangen van de Emmaüsschool in Leidschendam. De leerlingen van die school hadden met een kerstactie ruim driehonderd boeken verzameld voor de school.

Feestelijke opening
Vrijdag 17 februari was de feestelijke opening van de bibliotheek in aanwezigheid van VRF-voorzitter André van Vliet en Mirona Koelemeijer van Bibliotheek aan de Vliet in Leidschendam. De aangeschafte boeken kwamen met een warm hart bij boekhandel “In de wolken” vandaan.

Vier leerlingen hebben de boekenkasten samen met Tiggelman, Van Vliet en Koelemeijer onthuld. Na de onthulling van de bibliotheek is in alle groepen een leescircuit van start gegaan. De kinderen hebben in een uur tijd allerlei leesactiviteiten gedaan, om zo het plezier in lezen in het Nederlands te bevorderen.

Van Ravesteyn Fonds
Het Van Ravesteyn Fonds ondersteunt inwoners van Leidschendam en Stompwijk, die om sociale of medische redenen hulp nodig hebben. Het fonds is specifiek voor activiteiten van organisaties, die zich inzetten voor maatschappelijke, charitatieve of culturele doelen.

Het fonds kon worden ingesteld dankzij de nalatenschap van Lo van Ravesteijn, inwoner en eigenaar van de scheepswerf aan de Sluiskant in Leidschendam, ongeveer waar nu de Plaspoelhaven is. In zijn testament legde hij vast dat de opbrengsten van het legaat bestemd zijn ‘een steuntje in de rug’ bij urgente noden en bij culturele, sociale en maatschappelijke doelen in Leidschendam en Stompwijk.

Meer informatie over het fonds is te vinden op vanravesteynfonds.nl.