Oude kunstwerken gaan hergebruikt worden in Rijswijk

Oude kunstwerken gaan hergebruikt worden in Rijswijk

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 21 februari werd gesproken over het plaatsen van kunst in de gemeente. Het gesprek ging over het raadsvoorstel om oude kunstwerken te kunnen hergebruiken in Rijswijk.

Wat houdt de kunstregeling in?
Bij nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen wordt een bedrag gereserveerd voor een kunstopdracht, afhankelijk van het begrootte bedrag van het gebouw tot een maximum van ruim €55.000. Van dit geld moet vervolgens nieuwe kunst in de openbare ruimte worden gerealiseerd.

Oude kunst hergebruiken
Het raadsvoorstel dat voorligt gaat over een wijziging op deze kunstregeling uit 2008. Met de wijziging moet het mogelijk worden om bestaande kunstwerken ook te herplaatsen binnen de gemeente. Het kiezen voor deze nieuwe regeling heeft voordelen en nadelen. In het raadsvoorstel worden voordelen en nadelen benoemd. Het voordeel is dat gewaardeerde bestaande kunstwerken behouden blijven. Het bijbehorende nadeel is dat er minder geld beschikbaar komt voor het stimuleren van eigentijdse kunst via nieuwe kunstopdrachten.

Positieve ontwikkeling voor hergebruik
Verschillende partijen gaven aan dat kunst belangrijk is in de gemeente. Ger Kruger van Beter voor Rijswijk vindt het een goede ontwikkeling dat we iets gaan doen met tweedehands kunst. Wel noemt hij de mogelijkheid om met projectontwikkelaars in gesprek te gaan om niet alle kosten voor een kunstwerk op de gemeente te laten rusten.

Niet alle kunstwerken matchen
Ook PvdA raadslid Wil van Nunen vindt dat herplaatsing van oude kunst mogelijk moet zijn en voorrang moet krijgen. Maar wat doen we als oude kunst niet bij nieuwbouw past? Ze geeft daarbij aan dat bij het Bogaard Stadscentrum nieuwe kunst juist kan bijdragen aan een mooi centrum.

Simon Geleijnse van CDA Rijswijk gaf tijdens het debat aan dat zij het voorstel niet zullen steunen omdat de huidige regeling voldoet: “We moeten blijven investeren in de kunst. Een openbare leefruimte kenmerkt zich in mooie natuur, bebouwing, maar ook in kunst.” Ook Wij Rijswijk vindt dat maatwerk moet worden toegepast op plekken waar kunstwerken geplaatst worden.

Wemke van der Weij van D66 vindt dat kunst aandacht nodig heeft: “Want het draagt positief bij aan onze mentale gezondheid. Kunst hebben we nodig. In Rijswijk hebben we een hele lijst met kunstwerken en we moeten niet vergeten dat kunstenaar ook gewoon een beroep is. We schatten het allemaal op andere waarden, maar dat is precies wat kunst is.”

Wethouder Mark Wit: “Kunst heeft een gebruiks- en cultuurwaarde, maar ook een maatschappelijke waarde. Dat is de reden waarom we kunst in de openbare ruimte zo belangrijk vinden. Kunst maakt ook de tongen los en iedereen vind iets anders mooi. Het kan kunst zijn die identiteit geeft maar ook kunst die de Rijswijkse cultuur verbindt.”

Eerst naar de raad voor budget voor kunstwerk
Marc Weterings van Rijswijks Belang nam flink wat spreektijd in het debat. Hij gaf onder andere aan dat hij graag zou zien dat er bij ieder kunstwerk dat geplaatst moet worden eerst de gemeenteraad gevraagd wordt voor welk bedrag een kunstwerk mag worden gemaakt. Hij deed hier een officieel voorstel voor. Wethouder Wit raadde dit verzoek af. “Als we per kunstwerk terug moeten naar de raad, dan kan het zijn dat er bij een tekort aan geld als eerste de kunst zou sneuvelen. Het voorstel van Weterings werd niet gedragen door de andere partijen in de raad.

Het raadsvoorstel werd na het debat aangenomen door de raad.