Honderden bij protestmars in Vlietland tegen komst vakantiehuisjes

Honderden bij protestmars in Vlietland tegen komst vakantiehuisjes

Zo’n 250 mensen liepen zondagmiddag 12 maart mee met een protestmars tegen de bouw van vakantiehuisjes in recreatiegebied Vlietland. Het onderwerp heeft de afgelopen tijd veel stof doen opwaaien in Leidschendam-Voorburg en omliggende gemeenten.

Bouw vakantiehuisjes
Van oorsprong was recreatiegebied Vlietland een zandafgraving. Na decennia is het gebied een openbaar groen gebied geworden waar mensen uit de regio graag komen om te wandelen, fietsen, varen of op een andere manier te recreëren en tot rust te komen.

In 2005 is – ondanks juridische processen – een wijziging van het bestemmingsplan definitief geworden die de bouw in het gebied mogelijk heeft gemaakt. Dit is nu bijna twintig jaar uitgebleven tot een onderontwikkelaar nu opnieuw een wijziging heeft aangevraagd, om geen hoogbouw te realiseren, maar zo’n tweehonderd vakantiehuisjes.

Felle kritiek
De aanvraag van de ontwikkelaar doet wederom stof oplaaien. Er wordt felle kritiek geuit door omwonenden, maar ook in de gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Leiden wordt stevig gediscussieerd over de dreiging van de bouw. Een petitie tegen de plannen werd 17.158 ondertekend.

Wethouder Bremer stelde tijdens een spoedraadsvergadering dat de bouw niet ter discussie kan staan, omdat het bestemmingsplan definitief is. Toch was de roep groot om alle mogelijkheden toch nog eens te laten onderzoeken door een externe partij. Dit plan voor een ‘second opinion’ werd unaniem door de raad aangenomen.

‘Vlietland open, Vlietland groen’
Zondagmiddag werd op initiatief van de lokale fractie van GroenLinks een protestmars georganiseerd. Deze werd gelopen in het gebied waar de ontwikkelaar wil bouwen. Ook zowel raadsleden als provinciale statenleden van meerdere partijen waren aanwezig bij het protest.

“Zo jammer als dat laatste beetje groen wat we nog hebben, wordt opgegeven”
Govert-Jan de Vrieze (burgerinitiatief Vlietland) legt aan onze verslaggever uit waarom het behoud zo belangrijk is en waarom hij vindt dat er juist geïnvesteerd moet worden in het groen: “Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Leiden: het is een heel dichtbevolkte regio. Er wonen hier veel mensen, maar er is weinig recreatiemogelijkheid. Er is weinig groen waar je echt gebruik van kan maken. En het is zo jammer als dat laatste beetje groen wat we nog hebben, wordt opgegeven.”

De Vrieze is blij met de opkomst en dat de politiek hierin het initiatief heeft genomen.  Ik denk dat het goed gelukt is dat verschillende politieke partijen zich hebben uitgesproken en dat er ook benadrukt is dat ze met elkaar willen optrekken. En dat is ook wat wij na de verkiezingen hopen dat de fracties met elkaar zeggen: ‘oke jongens, laten we er een streep onder trekken en we gaan voor Vlietland.'” Hij roept de politiek dan ook op: “Toon daadkracht en doe het samen.”

Verstandige keuzes maken voor toekomstige generaties
Ondanks dat het bestemmingsplan voor bouw al definitief is, pleit De Vrieze voor bezinning en uitstel. “We leven in een totaal andere tijd dan 2005 toen het bestemmingsplan definitief werd. We weten dat het definitief is, maar het college heeft de mogelijkheid – ook juridisch gezien – om het open te breken en te zeggen: ‘Er zijn moverende redenen om het anders te gaan doen.’ We hebben met stikstof te maken, met een biodiversiteitscrisis, een klimaatcrisis, steeds meer mensen die ook hier willen recreëren en het gebied is dichter bevolkt geraakt. Dus 2023 is een andere wereld. En laten we nou met al die variabelen in het achterhoofd verstandige keuzes maken voor toekomstige generaties.”