Minder Rijswijkers gaan naar de stembus voor verkiezingen

Minder Rijswijkers gaan naar de stembus voor verkiezingen

Vergeleken met vier jaar geleden was de opkomst bij de Provinciale Staten in Rijswijk woensdag iets lager van vier jaar geleden. De opkomst was dit jaar 53%. Vier jaar geleden was dit 55%, De opkomst voor de waterschapsverkiezingen bedroeg vandaag iets meer dan 47%. Om 12.00 uur lag de opkomst in de Rijswijk met zo’n 15% nog iets boven het landelijk gemiddelde.

Oproep aan 18-jarige jongeren
De gemeente Rijswijk had voor deze verkiezingen een campagne gericht op 18-jarige jongeren. Met onder andere een persoonlijke brief van de burgemeester gericht aan alle 18-jarigen en een videoboodschap deed ze een oproep aan deze jongeren om vooral te gaan stemmen en gebruik te maken van hun democratisch recht. Ook ging burgemeester Huri Sahin vandaag met commissaris van de Koning Jaap Smit langs op een mbo-school waar gestemd kon worden door studenten die voor het eerst mochten stemmen.

Algemene telling op donderdag
Donderdag vindt er voor het eerst een centrale telling plaats van alle stembiljetten. Dit vindt plaats in Sporthal De Schilp. De uitslagen van de tellingen daar worden donderdag bekendgemaakt.