[VIDEO] Prinses Beatrixlaan deels gestremd door voorbereidende werkzaamheden WarmtelinQ

[VIDEO] Prinses Beatrixlaan deels gestremd door voorbereidende werkzaamheden WarmtelinQ

Vanaf maandag 20 maart is de Prinses Beatrixlaan gedeeltelijk gestremd. De afsluiting heeft te maken met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van warmtetransportleidingen van WarmtelinQ.

Warmtenet
Voor het transport van restwarmte vanuit de Rotterdamse haven worden warmtetransportleidingen aangelegd. Deze komen te liggen onder de Prinses Beatrixlaan. Door de aansluiting kunnen bedrijven en woningen in Rijswijk worden opgewarmd.

Verkeershinder
Voor de aanleg zal de Prinses Beatrixlaan deels gestremd zijn. Vanaf maandagochtend 27 maart kan tot en met april 2024 enkel nog gebruik worden gemaakt van één baan, waarbij beide rijstroken voor beide rijrichtingen worden verdeeld. Dus zowel in de richting van Den Haag als in de richting van Delft moet verkeer ieder over één rijstrook.

Voorbereiding
Om de nieuwe verkeerssituatie voor te bereiden, worden werkzaamheden uitgevoerd van maandag 20 tot en met zondag 26 maart. Daarom is de Prinses Beatrixlaan richting Den Haag volledig afgesloten voor verkeer tussen de Generaal Spoorlaan en de Van Vredenburchweg. Verkeer wordt omgeleid via de Schaapweg en de Burgemeester Elsenlaan.

Bewoners van De Mare bereiken hun woning met de auto via het fietspad tussen de Van Vredenburchweg en de Schaapweg. Bewoners van de flats Boshoek, Middenhoek en Bogaardhoek in de Kleurenbuurt bereiken hun woning via de Steenvoordelaan. Bogaard stadscentrum en de parkeergarage van de Bogaardhoek blijven in deze week bereikbaar via de gebruikelijke route.

Informatieavond
Woensdag 22 maart houdt WarmtelinQ van 18.30-20.00 uur een inloopavond in Infocenter Bogaard (naast de ANWB-winkel in Bogaard stadscentrum). Medewerkers van het project en de aannemer zijn aanwezig voor uitleg over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen. Aanmelden is niet nodig.