Cameratoezicht bij Burgemeester Schölvinckplein in Nootdorp verlengd

Cameratoezicht bij Burgemeester Schölvinckplein in Nootdorp verlengd

In overleg met de politie en het Openbaar Ministerie heeft burgemeester Björn Lugthart besloten de sluiting van de woning op het Burgemeester Schölvinckplein 4 in Nootdorp vanaf 23 maart op te heffen. Naar aanleiding van de dreigingsinschatting van de politie is er geen reden deze maatregel te verlengen. Het cameratoezicht bij de woning op het Burgemeester Schölvinckplein wordt wel verlengd met vier weken tot 20 april 2023.

Ontploffingen
In december 2022 vond de eerste explosie plaats op een woning aan de President Kennedystraat. Al snel werd duidelijk dat een andere woning iets verderop het doelwit geweest moest zijn. Om verdere geweldsincidenten te voorkomen, besloot de burgemeester in overleg met politie en het Openbaar Ministerie (OM) om de woning te sluiten. De maatregel bleek tevergeefs, want op 8 januari werd de buurt wederom opgeschrikt door een ontploffing. De ontploffingen zorgden ervoor dat politie en gemeenten extra veiligheidsmaatregelen namen om de rust in de wijk terug te brengen. Toen werd ook bekend gemaakt dat de bewoners van de bewuste woning niet meer terug zouden komen.

Cameratoezicht
Hoewel de bestuurlijke sluiting wordt opgeheven, zal het cameratoezicht langer van kracht zijn. Burgemeester Björn Lugthart: “De explosies hebben een enorme impact gehad op het leven van omwonenden. Zij hebben aangegeven dat, zolang de woning nog niet leeg is, cameratoezicht bijdraagt aan hun veiligheidsgevoel. Ondanks dat cameratoezicht vanwege de dreigingsinschatting niet meer noodzakelijk is, vind ik het dusdanig belangrijk dat bewoners zich weer veilig gaan voelen in hun woning. Om die reden heb ik het cameratoezicht verlengd met vier weken.”

Leeghalen woning
Nu de woningsluiting wordt opgeheven, zorgt gemeente Pijnacker-Nootdorp er samen met Staedion en de huurder voor dat woning zo snel als mogelijk wordt leeggehaald. Tot die tijd blijft de woning deels dichtgetimmerd. Nadat de woning is leeggehaald, blijft de woning nog een tijdje onbewoond voor renovatie. Gemeente, politie en Staedion overleggen samen wanneer het juiste moment is om de woning weer opnieuw te verhuren.