Gemeente Pijnacker-Nootdorp levert extra bijdrage aan opvang vluchtelingen

Gemeente Pijnacker-Nootdorp levert extra bijdrage aan opvang vluchtelingen

De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat binnenkort 26 extra opvangplekken leveren voor vluchtelingen uit Oekraïne. Extra opvangplekken zijn hard nodig omdat de oorlog in Oekraïne langer duurt en er weer een tekort aan opvangplekken ontstaat. Met de komst van extra opvangplekken levert de gemeente een nodige bijdrage aan de regio-opgave van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
Momenteel vangt de gemeente Pijnacker-Nootdorp 150 vluchtelingen uit Oekraïne op. Het merendeel van deze mensen is ondergebracht in tijdelijke huisvesting, verdeeld over de verschillende woonkernen. 60 Oekraïners bevinden zich nu nog in de noodopvang in Hotel van der Valk, maar verhuizen in de loop van het voorjaar naar de tijdelijke huisvesting aan de Nootdorpseweg in Pijnacker. Hierdoor ontstaat er ruimte in Hotel van der Valk en is het mogelijk om 26 extra opvangplekken te realiseren. Daarmee komt de gemeente op een totaal van 176 Oekraïense vluchtelingen. Ook voor deze 26 extra vluchtelingen gaat de gemeente op zoek naar tijdelijke huisvesting, waar zij op basis van volledige zelfredzaamheid kunnen wonen.

Extra crisisopvangplekken
Na de verhuizing van de 60 vluchtelingen uit Oekraïne en de realisatie van de 26 extra plekken, blijft er in het hotel nog ruimte voor 34 crisisnoodopvangplekken. De gemeente gaat deze plekken aanbieden voor de opvang van asielzoekers. De opvangcrisis in Nederland is helaas nog niet opgelost, waardoor deze plekken hard nodig zijn.