[VIDEO] Bibliotheek Leidschendam verhuist terug naar oude locatie

[VIDEO] Bibliotheek Leidschendam verhuist terug naar oude locatie

De bibliotheek in Leidschendam verhuist weer terug naar haar oude locatie aan de Fluitpolderplein. Hiertoe is besloten nadat inwoners die wens hebben uitgesproken. De locatie wordt voor de verhuizing volledig opgeknapt.

Moderniseren
Momenteel zit de bieb gevestigd aan het Fluitpolderplein 5, waar ook het mbo Rijnland zit gevestigd. De bibliotheek was meeverhuisd toen het mbo zich hier vestigde. Het doel was om de jongeren van de scholen in datzelfde pand aan te moedigen om meer gebruik te maken van de mogelijkheden die de bibliotheek biedt, en om samenwerking tussen onderwijs en de bibliotheek te stimuleren.

Toen bleek dat de scholieren onvoldoende gebruik maakten van de bibliotheek en andere doelgroepen juist de toegankelijkheid als slechter ervoeren, werd na een gesprekken met omwonenden en belanghebbenden besloten om terug te verhuizen naar Fluitpolderplein 12.

De gemeente heeft na gesprekken met organisaties en inwoners besloten de bibliotheek te moderniseren en uitnodigend te maken. Daardoor wordt het niet enkel een locatie waar je boeken kan lezen, maar ook om te ontmoeten, in gesprek te gaan, nieuwe dingen te leren en te ontspannen.

Plannen
In 2022 zijn de eerste voorbereidingen al begonnen. Zo is geïnvesteerd welk onderhoud er nodig is om de locatie op te knappen. Ook wordt gekeken hoe het pand zo duurzaam mogelijk kan worden gemaakt. De komende tijd wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt. Dit gebeurt samen met een aantal inwoners en maatschappelijke organisaties. Als alles volgens planning verloopt, verhuist de bibliotheek in de zomer van 2024.