[VIDEO] Marc Weterings geïnstalleerd in bestuur Hoogheemraadschap van Delfland

[VIDEO] Marc Weterings geïnstalleerd in bestuur Hoogheemraadschap van Delfland

Rijswijks politicus Marc Weterings is woensdag 29 maart officieel geïnstalleerd in het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland. Als lid van de BoerBurgerBeweging (BBB) werd hij verkozen tijdens afgelopen waterschapsverkiezingen.

Trots en strijdvaardig
“Ontzettend trots dat ik hier mag zijn voor Rijswijk en omgeving”, geeft Weterings als eerste reactie. “Bij deze wil ik alle kiezers bedanken die hun vertrouwen hebben gegeven aan de BBB of mij persoonlijk.” Hij voegt eraan toe veel strijdlust te hebben en ervoor te gaan.

Betaalbaarheid en realistische kijk
Als speerpunten vindt Marc Weterings dat het water en de jaarlijkse naheffing betaalbaar moeten blijven voor mensen. De waterkwaliteit moet goed zijn, maar er moet ook realistisch gekeken worden naar plannen van de overheid, aldus Weterings. “Niet alles is haalbaar en je moet wel een partij zijn die zegt: ‘Tot hier en niet verder’.”

Bedankt aan kiezers en moeder
“Ontzettend bedankt”, zegt Marc tegen iedereen die op hem stemde. “We gaan hier knokken voor vooral de realistische denkwijzen van de mensen.”

Marc sprak nog een dankwoord uit aan zijn moeder. Omdat zij op Curaçao woont, kon zij helaas niet bij de beëdiging aanwezig zijn, maar hij wilde dit moment graag aan haar opdragen.