Statushouders die huurcontract flexwoning weigeren moeten 11 april uit hotel vertrekken

Statushouders die huurcontract flexwoning weigeren moeten 11 april uit hotel vertrekken

Statushouders die al langere tijd in het Best Western Hotel verblijven hebben een flexwoning aangeboden gekregen door woningcorporatie Rijswijk Wonen in Hof van Elsenburg. Zij beheren de woningen aan de Lange Kleiweg waar voorheen het AZC gevestigd was. Deze woningen zijn verbouwd en aangepast en bruikbaar voor de statushouders die nu in het Best Western Hotel verblijven.

Statushouders vangen bot bij rechter voor bezwaar
Enkele statushouders hebben een advocaat in de arm genomen omdat ze er vanuit gingen dat ze een vaste huurwoning zouden krijgen. Deze procedure heeft geen steun gekregen. Rijswijk Wonen biedt de flexwoningen nu nog aan voor de periode van één week en dan krijgen woningzoekenden die op de wachtlijst staan de flexwoningen aangeboden.

Vragen van de raad
Verschillende raadspartijen, waaronder D66 Rijswijk, ChristenUnie, PVDA Rijswijk en GroenLinks Rijswijk hebben verschillende vragen gesteld aan verantwoordelijk wethouder. De rode lijn in de vragen is de reden waarom de statushouders de flexwoningen niet zouden willen accepteren.

Deze week contract ondertekenen of anders vertrekken
Wethouder van Malsen gaf dinsdag in de forumvergadering aan dat de statushouders uiterlijk woensdag het contract voor de flexwoningen moeten ondertekenen om gebruik te kunnen maken van het aanbod. Na de uitspraak van de rechter moet het hotel ontruimd worden op 7 april. “De manier waarop we hier invulling op geven is dat we pas op 11 april zullen ontruimen. Dat heeft te maken met goede vrijdag. Je mag niet ontruimen op feestdagen. Als de statushouders het contract niet tekenen, dan moeten ze het hotel verlaten.” De wethouder gaf tot slot ook aan dat de alleenstaande jongeren die recent in het hotel zijn ingetrokken per 1 april zijn vertrokken.