Rijswijks-Belang wil betere aanpak illegale graffiti

Rijswijks-Belang wil betere aanpak illegale graffiti

De fractie van Rijswijks-Belang heeft een motie ingediend om illegale graffiti aan te pakken. Hiermee wil de partij de verpaupering van de gemeente tegengaan.

Graffiti
De partij stelt dat er een toename is in illegale graffiti in de gemeente. Dit maakt dat de gemeente verpauperd oogt. Omdat het beleid alleen erop ingesteld zou zijn dat enkel ‘racistische graffiti’ wordt verwijderd, vindt de partij dat er een wijziging in het beleid moet komen en roept daartoe op met de motie.

Huidig beleid
De gemeente stelt eigenaren van bekladde gebouwen (of toebehoren daarvan) zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken ervan, zo valt te lezen op de website van de gemeente. Openbare gebouwen of locaties die eigendom zijn van de gemeente maakt de gemeente dan ook zelf schoon.

Stappen onderzoeken
Rijswijks-Belang wil dat de gemeente zich proactief opstelt en graffiti sneller laten verwijderen, ook als de eigendommen niet van de gemeente zijn. Zo wil de partij laten onderzoek of het mogelijk is dat de gemeente graffiti kan laten verwijderen en vervolgens de rekening bij de eigenaar legt.

Raadsvergadering
De motie wordt ingediend en behandeld gedurende de raadsvergadering van 18 april.