Wethouder Larissa Bentvelzen gekozen tot voorzitter Regionaal Platform Fraudebestrijding Haaglanden-Hollands Midden

Wethouder Larissa Bentvelzen gekozen tot voorzitter Regionaal Platform Fraudebestrijding Haaglanden-Hollands Midden

Wethouder Larissa Bentvelzen is gekozen tot voorzitter van het Regionaal Platform Fraudebestrijding Haaglanden-Hollands Midden. Vanuit haar portefeuille Sociaal Domein gaat de wethouder voor dit platform samen met verschillende partijen de strijd aan tegen fraude op het gebied van toeslagen in de regio. Ze neemt het stokje over van Rogier Tetteroo, wethouder in Gouda.

Fraudebestrijding
Het Regionaal Platform Fraudebestrijding is opgericht om fraudebestrijding in de regio te intensiveren. Het platform brengt verschillende partijen samen, waaronder gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en de Belastingdienst om zo informatie uit te wisselen en gezamenlijke acties te ondernemen tegen fraudeurs. Onder de regio Haaglanden vallen 28 gemeenten waaronder, naast Rijswijk, ook Den Haag, Delft, Gouda en Zoetermeer.

Vereerd
Wethouder Larissa Bentvelzen is vereerd deze rol te mogen vervullen: ‘’Als je wilt dat mensen de overheid vertrouwen, moet je er als overheid voor zorgen dat men er op kan bouwen dat geld eerlijk en rechtmatig wordt uitgegeven. Vertrouwen waar het kan, controle waar nodig. Als voorzitter van dit platform ga ik vanuit die gedachte aan de slag.”

Regionaal Platform Fraudebestrijding Haaglanden
De wethouder neemt het stokje over van Rogier Tetteroo, wethouder bij de gemeente Gouda. “Als voorzitter heb ik geprobeerd niet alleen de focus te leggen op het misbruik van de sociale voorzieningen, maar ook op het te weinig benutten ervan. Mensen hebben er soms helemaal geen weet van dat ze er recht op hebben, waardoor kansen te weinig worden benut. Dat is zonde. Daarom heb ik de focus op beide aspecten altijd proberen hoog te houden en te vertrekken vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Larissa deze gedachtegang zal voortzetten en wens haar daarbij heel veel succes.”

Wethouder Larissa Bentvelzen ziet regionale samenwerking als iets onmisbaars bij fraudebestrijding: “Mensen die misbruik maken van het sociaal vangnet blijven vaak te lang uit zicht. Bijvoorbeeld doordat de ene gemeente niet de voorgeschiedenis kent van een aanvrager die uit een andere gemeente komt. Met samenwerking krijg je zulke complexe gevallen sneller in beeld.”