Gemeente trekt portemonnee na onvoorziene kosten Huis van de Stad Rijswijk

Gemeente trekt portemonnee na onvoorziene kosten Huis van de Stad Rijswijk

De gemeenteraad heeft ingestemd voor het vrijmaken van extra budget voor het Huis van de Stad Rijswijk. Dit was nodig, vanwege een financiële tegenvaller van ruim vier miljoen euro.

Huis van de Stad Rijswijk
Het oude stadhuis wordt grondig gerenoveerd en is inmiddels al deels opgeleverd. In het Huis van de stad Rijswijk krijgen de gemeente, Trias, Centrum voor de Kunsten, de dagbesteding (’t Trefpunt) en het vrijwilligerscentrum (Rijswijk Doet) van Welzijn Rijswijk en de Bibliotheek aan de Vliet ieder hun eigen plek.

Acht miljoen euro onvoorziene kosten
In maart dit jaar werd al duidelijk dat er onvoorziene kosten waren ontstaan. Dit was te wijten aan inflatie en de hogere prijzen van grondstoffen voor de bouw. Daarnaast zijn er extra kosten ontstaan voor ICT-voorzieningen, de horeca en de raadszaal. Al die kosten zouden ruwweg vier miljoen euro bedragen. In april 2020 was ook al eens vier miljoen euro extra nodig, na de vondst van asbest in het gebouw.

Extra budget ‘noodzakelijk’
De gemeenteraad moest stemmen over het toekennen van de extra vier miljoen euro. De wethouder vertelde eerder al te balen van de extra kosten, maar noemde ze wel ‘noodzakelijk’: “We zullen een uiterste inspanning moeten leveren om het project tot een goed einde te brengen. De extra kosten die we nu maken zijn noodzakelijk om alle faciliteiten kwalitatief, goed en tijdig te kunnen afronden.”

Wethouder Bentvelzen stemde toe om het bouwproject en de manier waarop de extra kosten zijn ontstaan, te evalueren. Aan de raad werd dan ook gevraagd om in te stemmen met het raadsvoorstel om het bestaande investeringskrediet voor het Huis van de Stad Rijswijk met 4,3 miljoen euro op te hogen naar in totaal 43,5 miljoen euro voor afronding van het project. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met het voorstel.