Gemeente Rijswijk krijgt weer algemene Sinterklaasintocht

Gemeente Rijswijk krijgt weer algemene Sinterklaasintocht

Het is nog vroeg in het jaar, maar het nieuws komt dat de Gemeente Rijswijk een algemene intocht van Sinterklaas zal gaan organiseren. Dit is het resultaat van een motie die gedurende de raadsvergadering van dinsdag 18 april werd aangenomen.

Organisatie
Afgelopen jaren is de gemeente niet betrokken geweest bij de organisatie van Sinterklaasevenementen in Rijswijk. Deze vonden overigens wel plaats. Een motie van meerdere partijen roept nu het college op een feestelijke intocht te organiseren voor alle Rijswijkers, waarbij Sinterklaas officieel door de burgemeester wordt ontvangen.

De intocht wordt in nauwe samenwerking met de winkeliers georganiseerd, maar zal op termijn weer geborgen worden in een maatschappelijk initiatief.

Pieten
Er is veel van doen over het uiterlijk van de Pieten. Afgelopen jaren is Rijswijk een gemeente geweest waar bij Sinterklaasevenement nog ouderwets uitgedoste Zwarte Pieten aanwezig waren. Ook binnen de gemeente zijn zowel voor- als tegenstanders hiervan. In 2019 vonden dan ook demonstraties plaats bij de intocht, als een tegendemonstratie enkele dagen later.

Met de aangenomen motie ligt ook het verzoek om de officiële intocht in lijn te laten liggen met het Sinterklaasjournaal van de NTR, en daarbij ook het uiterlijk van de Pieten. Overigens zegt de motie niks over andere sinterklaasevenementen. Deze kunnen ook nog steeds plaatsvinden.