Bijenlandjes aangelegd in recreatiegebied Vlietland

Bijenlandjes aangelegd in recreatiegebied Vlietland

In recreatie- en natuurgebied Vlietland zijn bloemrijke en kruidenrijke graslanden aangelegd. Hiermee wordt een impuls gegeven aan onder andere de bijen, maar ook andere insectensoorten.

Bijenlandjes
In totaal krijgt zo’n 6500m2 grasland een zaadmengsel ingezaaid dat past bij de bodemcondities. Er is gekozen voor inheemse soorten en die passen in het verloop van de Nederlandse seizoenen. Daarmee sluiten deze plantjes goed aan op de insecten die hier voorkomen.

Deze zogeheten ‘bijenlandjes’ geven een impuls aan de insecten, waarmee het afgelopen jaren juist zo slecht gaat. De bijenlandjes komen in het gebied op initiatief van Vrienden van Vlietland, met behulp van provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer.