Negen inwoners Leidschendam-Voorburg gedecoreerd tijdens Lintjesregen

Negen inwoners Leidschendam-Voorburg gedecoreerd tijdens Lintjesregen

Traditiegetrouw vindt ieder jaar op de dag voor Koningsdag de Lintjesregen plaats. Nederlanders kunnen dan worden verrast met een Koninklijke onderscheiding. Negen inwoners van Leidschendam-Voorburg zijn woensdagochtend gedecoreerd met een onderscheiding. Hiervan zijn zes personen benoemd tot Lid- en drie personen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hieronder lees je welke inwoners een onderscheiding hebben ontvangen.

De heer Y.J.P. Tel (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
Sinds 1983 is de heer Tel voorzitter van het draverij- en rencomité van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport. Hij zorgt voor het standaard proces van de te verrijden koersen, zoals draverijen en rennen, op draf- en renbanen in Nederland, inclusief de grasbanen en de korte banen. Hij zorgt ervoor dat de paarden goed behandeld worden en hij ziet erop toe dat alles eerlijk verloopt. Daarnaast is hij de voortrekker van de ‘klankbordgroep’ van juryleden en buitendienstmedewerkers van de Nederlandse draf- en rensport. Hij zet zich in voor de opleiding van mogelijke nieuwe deelnemers. Ook verzorgt hij de opleiding en coaching van jonge nieuwe leerling-pikeurs, trainers en rijders. Bovendien heeft hij een groot internationaal netwerk dat bijdraagt aan de standaardisering van de jurering van draverijen en rennen in Europa. De inzet van de heer Tel voor de draf- en rensport in Nederland is onmisbaar.

De heer Tel werkte tot zijn pensionering in 2012 als bestuurslid van het Wellantcollege. Hij ontving al eens een gemeentelijke onderscheiding voor het samenvoegen van basisscholen in Voorburg.

Henny (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
Henny is sinds 2008 fulltime pleegouder van voornamelijk baby’s. Het grootste deel van de baby’s woont vanaf de eerste week na de geboorte bij haar, totdat er een vast pleeggezin is gevonden. Sommige baby’s blijven een paar maanden tot een half jaar, anderen blijven tot in de peuterleeftijd bij haar wonen. Zij heeft zo aan meer dan 60 kinderen een liefdevolle start gegeven.

Mevrouw W. van der Kleij-Gluvers (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw Van der Kleij-Gluvers startte haar synchroonzwemcarrière op 10-jarige leeftijd.
Zij werd geselecteerd voor ‘Jong Oranje’ en werd later vast lid van de nationale ploeg. Zij was in de periode 1969 tot 1977 als topsporter actief in het synchroonzwemmen. Zij behaalde vele medailles en
werd in deze periode elk jaar Nederlands kampioen. In 1973 is zij onderscheiden met het Bondsereteken van de KNZB en ontving zij 5 maal de Sportpenning Den Haag.
In 1977 behaalde zij met haar ploeg goud op het EK en zilver met haar duet. Ook nam ze deel aan diverse wereldkampioenschappen. Tijdens het WK in 1978 behaalde zij met haar team de zesde plaats en bij het EK won zij met het team 2 keer zilver en 1 keer brons. In de periode 1978-1982 was zij bondscoach voor het nationale team.

Sinds 1982 is zij trainer en coach bij de Zwemvereniging DSZ te Den Haag. Ze begeleidt synchroonzwemmers in de leeftijd van 6 tot 50 jaar oud. Veel meisjes en dames begeleidde ze naar de Nederlandse (jeugd)kampioenschappen. Tevens is ze bij deze vereniging zo’n 20 jaar lang examinator geweest tijdens het diplomazwemmen. Verder was zij zo’n 13 jaar vertegenwoordiger van de breedtesport voor ouderen bij de Zwemvereniging DSZ te Den Haag, afdeling synchromasters. Ze werkte er 2 jaar als trainer en coach.

De heer J. van Egmond (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Van Egmond heeft zich zo’n 37 jaar ingezet voor de Zwemclub Residentie in Den Haag. Hij was er zo’n 30 jaar bestuurslid. Ook was hij een van de twee personen die de club door (financieel) woelige tijden loodste. Daarnaast is hij zo’n 20 jaar verenigingsscheidsrechter bij waterpolowedstrijden geweest. Van 2016 tot juni 2022 was hij penningmeester. In die periode overleed zowel de voorzitter als de secretaris. De heer Van Egmond gezorgde ervoor dat het bestuur bleef draaien en dat er een opvolger kwam. Tot dit jaar was hij ook nog zo’n 5 jaar vrijwilliger bij het leszwemmen.

Mevrouw G.A.C.M. van den Bosch-Knijnenburg (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw Van den Bosch-Knijnenburg is ruim 25 jaar bestuurslid van de afdeling handbal van de omnisportvereniging Stompwijk ’92. Ze werkt hier nu als ‘Beheerder Evenementen en Activiteiten’. Eerder was zij hier ook trainer, draaide ze er bardiensten en maakte ze de kantine schoon.

Tevens is zij ook al zo’n 28 jaar vrijwilliger bij de Carnavalsvereniging De Gaanders in Stompwijk. Ze organiseert de kaartverkoop, regelt de ledenadministratie én de catering. Ook is ze er jurylid. Daarnaast is ze al zo’n 28 jaar vrijwilliger bij de Stichting Stompwijkse Harddraverij Nooit Gedacht. Ze verzorgt de prijsuitreiking tijdens de jaarlijkse kortebaandraverij. Sinds 2005 is zij ook vrijwilliger bij de Stichting Dorpshuis Stompwijk. Ze maakt het dorpshuis schoon en regelt hier ook de catering.

Mevrouw T.M.J.J. van Velzen-Knijnenburg (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw Van Velzen-Knijnenburg, de zus van eveneens gedecoreerde mevrouw Van den Bosch-Knijnenburg, is 5 jaar vrijwilliger geweest bij het Kattenasiel Boskoop. Zij verzorgde daar veel katten. Daarnaast is zij al zo’n 20 jaar vrijwilliger bij de Dierenbescherming Preventieve Dierenhulp Ridderkerk. Ze regelt het vangen, de opvang en verzorging van zwerfkatten en kittens. Ook verbouwde ze een ruimte in haar huis tot opvangruimte.

Ook is mevrouw Van Velzen-Knijnenburg al 18 jaar vrijwilliger bij het Dorpspunt Stompwijk. Ze organiseert er de activiteiten, feesten en partijen. Maar ook regelt ze de inkoop, coördineert en draait ze er bardiensten én maakt ze er schoon. Ook is zij ongeveer 14 jaar vrijwilliger bij ‘De Dorpsketting’, het plaatselijke nieuwsblad van Stompwijk. Ze is er redactielid en schrijft artikelen.
Bovendien is ze sinds 2017 vrijwilliger bij de Laurentius kerk te Stompwijk. Ze loopt voor in de rouwstoet met het kruis. Tevens is zij sinds 2018 voorzitter van de ‘Ouderen Soos Stompwijk’. Zij organiseert hier ook de activiteiten.

De heer ing. A.C. van Duren (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Van Duren zet zich, sinds zijn pensioen, in als vrijwilliger bij Stichting Welzijn Oud en Jong (Woej) in Leidschendam-Voorburg. Woej is een professionele organisatie voor sociaal werk waar veel vrijwilligers werken. De heer Van Duren vervoert al sinds 2006 minder mobiele mensen via deze stichting. Dit doet hij zo’n 8 uur per week.

Mevrouw C.C. Jansen-Vereecken (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw C.C. Jansen-Vereecken is sinds 2000 vrijwilliger bij Terre des Hommes, winkelteam Delft. De opbrengst van de winkel gaat naar projecten die kinderuitbuiting stoppen. Zij werkt zo’n 6 uur per week als verkoopmedewerker. Zij ontving in 2020 de ‘gouden druppel’ voor haar 20-jarige inzet.

De heer L.C.J. Broeren (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Al sinds 1996 is de heer Broeren vrijwilliger bij WoonZorgcentra Haaglanden voor de locaties ‘Het Anker’ in Voorburg en ‘Prinsenhof’ in Leidschendam. Deze locaties bieden zorg aan mensen met een chronische lichamelijke aandoening. De heer Broeren is activiteitenbegeleider en chauffeur, haalt boodschappen en wandelt met bewoners. Hij is altijd inzetbaar voor allerlei hand-en-spandiensten. Ook is hij van 2000 – 2012 buddy van één van de bewoners op locatie Prinsenhof geweest. Daarmee ondernam hij wekelijks een activiteit met de bewoner en bracht hem naar zijn afspraken bij bijvoorbeeld de tandarts en het ziekenhuis.