Zes Rijswijkers ontvangen Koninklijke onderscheiding tijdens Lintjesregen

Zes Rijswijkers ontvangen Koninklijke onderscheiding tijdens Lintjesregen

Tijdens de traditionele Lintjesregen hebben zes inwoners van de gemeente Rijswijk dit jaar een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. Zij ontvingen de lintjes op woensdag 26 april uit handen van burgemeester Huri Sahin in de Rijswijkse Schouwburg. Twee van hen zijn benoemd tot Ridder, de overige vier tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hieronder lees je welke inwoners een onderscheiding hebben ontvangen.


De heer C.L.J. de Ruijter: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer De Ruijter is vanaf 1980 vrijwilliger bij de Vereniging Kring van Orgelvrienden en is een expert op het gebied van restauraties van oude orgels. Onderdelen worden regelmatig door hemzelf gemaakt, omdat deze niet meer te koop zijn. Hij is een bekende in de draaiorgelwereld en zet zich actief in om het Nederlands erfgoed in ere te houden. Ook moderniseert hij draaiorgels, zodat deze geschikt worden gemaakt voor de toepassing van hedendaagse miditechnieken. Zijn draaiorgelbewerking van de wereldhit “Radar Love” van Golden Earring heeft veel positieve publiciteit opgeleverd en internationale optredens. Daarnaast verzorgt hij de muziekbibliotheek en stelt belangeloos muziekpakketten samen. Sinds 2003 is hij vrijwilliger bij het Draaiorgelmuseum in Haarlem en heeft zich buitengewoon ingespannen bij de verhuizing en gereed making van het nieuwe pand, evenals de verhuizing van de 13 (oude) draaiorgels. Hij behoedt oude orgels voor de sloop en voert belangeloos de reparaties uit en geeft hun daarmee hun publiek functie terug. Hiermee worden zij voor de toekomst bewaard als onderdeel van de Nederlandse volkscultuur en immaterieel erfgoed.

Professor J. Sietsma: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Professor Sietsma doet onderzoek naar metallische microstructuren om inzicht te ontwikkelen in het gedrag van metalen op het niveau van de microstructuur, met een focus op staal, wanneer het wordt blootgesteld aan omstandigheden van verhoogde temperaturen, mechanische belasting, hoogenergetische straling en combinaties ervan. Zijn onderzoek leverde talloze originele materiaalkundige inzichten op. Hij droeg bij aan veel innovaties van industriële processen en leverde een wezenlijke bijdrage aan de vooruitgang van de materiaalkunde en aan het ontwikkelen van nieuwe generaties hoogwaardige staalsoorten. Hij sloeg een brug tussen academisch en industrieel onderzoek, waardoor de industrie deze wetenschappelijke kennis om kon zetten in toegepaste producten en methodes. Hij is daarnaast een bevlogen en bereikbare docent, die meerdere keren is verkozen tot ‘materiaalkundig docent van het jaar’. Hij leidt een nieuwe generatie metaalwetenschappers op, die grote stappen kunnen zetten op het gebied van duurzaamheid en ‘groen staal’. Hij is een internationaal erkend en gewaardeerd wetenschapper met meer dan 430 wetenschappelijke publicaties op zijn naam. Van 2002 tot 2021 is hij bestuurslid en vicevoorzitter geweest van de Stichting Oranjehotel, de Scheveningse gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij organiseerde mede de jaarlijkse herdenkingen en zette zich in voor behoud en renovatie van het complex toen de sloop dreigde. Hij schreef diverse stukken en fungeerde als de inhoudelijk deskundige en vraagbaak.

Mevrouw G.P.H. Aartsen-Krijgh: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Aartsen-Krijgh was in de periode 1995-2005 vrijwilliger bij de voormalige Verzoeningskerk in Rijswijk. Daar was zij ouderling, legde vele huisbezoeken af en verzorgde de catechese voor de jongeren. Sinds 2012 is zij wederom ouderling geworden bij de tegenwoordige Protestante Gemeente Rijswijk en legt zij ook weer diverse huisbezoeken af. Sinds 2022 is zij ook lid van het Moderamen en heeft zij een opleiding gevolgd om voor te gaan bij uitvaartdiensten. Daarnaast is zij beleidsmaker binnen de Taakgroep Pastoraat PGR en lid van de werkgroep Pastoraat Nieuwe Kerk. En was zij secretaris van de Beroepingscommissie. Tijdens de Coronaperiode heeft zij zich ingespannen om de digitale diensten vorm te geven door haar inbreng als lector en voorzanger.

De heer C.J. Bron: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Bron is na zijn pensionering vrijwilliger geworden bij het huidige woonzorgcentrum Onderwatershof te Rijswijk. Hij verricht daar diverse technische werkzaamheden, maar ook vele hand- en spandiensten. Variërend van het verwisselen van gloeilampen tot het in- en uit de bus rijden van rolstoelers. In de kerstperiode zorgde hij voor de aankleding van het gebouw, waar hij meerdere dagen mee bezig was. Hij wordt door zowel bewoners als personeel zeer gewaardeerd en gerespecteerd en is een vraagbaak voor velen. Ook bij de totstandkoming van het nieuwe pand was zijn inbreng onmisbaar.

De heer R. Swaap: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Swaap is in de periode 1995 tot 2001 voorzitter geweest van de Delftse Korfbalclub, waar hij zeer actief was en zich ook bijzonder heeft ingespannen voor de samenwerking met de twee andere korfbalverenigingen. Daarnaast werd hij in 1998 medeoprichter en voorzitter van de Stichting Sportpark Biesland te Delft. Hij heeft zich ingezet voor het onderhoud en de verbouwingen van het sportpark en onderhandelde met de gemeente over de privatisering. Er werden onder zijn leiding drie kunstgrasvelden en een tweede rugbyveld aangelegd en hij wist dit sportpark tot eerste rookvrije sportpark te realiseren. Hij is tevens vertegenwoordiger namens het park richting de andere partijen van het recreatiegebied ‘Delftse Hout’. In 2005 werd er mede door zijn inzet een naschoolse opvang op het terrein gerealiseerd, waardoor nog meer kinderen gebruik kunnen maken van de faciliteiten. In de periode 2000 tot 2010 is hij ook nog PR-functionaris geweest bij de Sportraad Delft.

Mevrouw M.T.M. Tangel: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Tangel is sinds 1974 vrijwilliger bij de VVD, afdeling Rijswijk en verricht allerlei activiteiten. Daarnaast was zij lid van de kandidaatscommissie voor de gemeenteraad, zes jaar fractieassistent en 2 jaar raadslid voor de VVD. Zij wordt getypeerd als ‘stille kracht’, ‘onmisbare vraagbaak’ en een verbinder. Sinds 1997 is zij ook vrijwilliger bij en vicevoorzitter (2009-2020) van de H. Bonifatiuskerk te Rijswijk. In die laatste functie verzorgde zij personeelszaken en stuurde zij de vrijwilligers aan. Zij verzorgt de koffie na de dienst, fungeert als lector en sinds 2020 als koster bij uitvaarten. Zij bezorgt het parochieblad en onderhoudt de contacten met de KRO-NCRV m.b.t. de uitzending van de mediavieringen vanuit de Bonifatiuskerk.


Fotografie: Timo van Dam fotografie