Gemeente Rijswijk gaat over een digitale wijkagent beschikken

Gemeente Rijswijk gaat over een digitale wijkagent beschikken

De politie in de gemeente Rijswijk wordt binnenkort uitgebreid. Het basisteam van de politie krijgt er in totaal 2,5 fulltime arbeidsplaatsen (fte) bij. Bijzonder is dat Rijswijk voor het eerst over een digitaal wijkagent gaat beschikken.

Onderverdeeld
De uitbreiding van Rijswijk is onderverdeeld in 0,4 fte vanwege de bevolkingsgroei, 1,0 voor de komst van een digitaal wijkagent en 1,1 fte voor de opsporing van veelvoorkomende criminaliteit als winkeldiefstal, zakkenrollerij en diefstal van (brom/snor)fietsen en motorvoertuigen. Als het om de laatste categorie gaat krijgt Rijswijk in verhouding een grotere uitbreiding dan de omliggende gemeenten.

Zorgen geuit
Rijswijk hoort al enkele jaren tot de snelst groeiende gemeenten in de regio, maar de capaciteit van de politie steeg niet mee. “Met het oog op het stijgend aantal inwoners zijn herhaaldelijk zorgen geuit over het aantal agenten in Rijswijk, zowel vanuit het college van B&W als door meerdere partijen in de gemeenteraad”, zegt burgemeester Huri Sahin. “Het is goed dat we nu meer agenten krijgen. We hopen dat de uitbreiding van de politiebezetting een waardevolle bijdrage levert aan het vergroten van de veiligheid in onze stad.” Teamchef van de politie Stefan van Egmond vult aan: “Met de uitbreiding van de politiecapaciteit kunnen we samen met onze partners nog meer investeren op het gebied van veiligheid. Het is fijn dat er zowel vanuit het college van B&W als vanuit de gemeenteraad blijvend aandacht is voor de politie in Rijswijk.”

Aanpak cybercrime
Vanwege de stijging van digitale criminaliteit zet de politie steeds forser in op de bestrijding van ‘cybercrime’, onder meer via digitaal wijkagenten. De komst van zo’n wijkagent naar Rijswijk sluit goed aan op de gemeentelijke Veiligheidsagenda 2022-2025, waarin cyberveiligheid als één van de prioriteiten is benoemd. De digitaal wijkagent gaat zich onder meer bezighouden met het surveilleren op het internet en het opsporen van verdachten die het internet gebruiken voor criminele activiteiten.

Besluit van de Tweede Kamer
De uitbreiding van de Rijswijkse politiecapaciteit komt voort uit een besluit van de Tweede Kamer (motie Hermans) om de politie in Nederland te versterken met 700 agenten in de wijken en op het internet. Voor de Eenheid Den Haag – waar het basisteam Rijswijk onder valt – gaat het in totaal om een uitbreiding van 78 fte.