[UPDATE] Ministers vragen om grootschalige opvanglocaties instroom vluchtelingen

[UPDATE] Ministers vragen om grootschalige opvanglocaties instroom vluchtelingen

Ministers Hugo de Jonge en Eric van der Burg hebben deze week een brief gestuurd naar de burgemeester en wethouders van de Gemeente Rijswijk met de vraag of het mogelijk is om de komende maanden nieuwe asielzoekers op te vangen. Het gaat grotendeels om vluchtelingen uit Oekraïne. De brief is landelijk naar alle gemeenten verstuurd. Ook de woningcorporaties zijn meegenomen in de hulpvraag.

Beschikbare huurwoningen inzetten
De vraag komt overigens niet alleen van nieuwkomers, maar ook bestaande vluchtelingen die een verblijfsvergunning ontvangen gaan inburgeren en krijgen daarbij recht op huisvesting. In de brief aan de Gemeente Rijswijk geven de ministers aan dat de snelste manier van huisvesting voor vluchtelingen is om de bestaande huurwoningen in te zetten.

Gigantische instroom wordt uitdaging
In Zuid Holland wordt er gevraagd om 16.193 extra opvangplekken ten opzichte van de reeds geplande instroom. Op dit moment zijn er 2.904 reguliere opvangplekken beschikbaar in onze provincie. De opgave is dus erg groot. Het aantal kan nog oplopen omdat er ook nareisverzoeken komen die veelal worden gehonoreerd.

Grootschalige opvanglocaties 
De ministers vragen om grootschalige opvanglocaties die tijdelijk ingezet kunnen worden omdat het realiseren van structurele oplossingen teveel tijd kost. Het is volgens Hugo de Jonge van groot belang om de periode tot aan het moment dat het COA over voldoende structureel inzetbare opvangplekken beschikt, te overbruggen.

Snel huisvesting betekent meedoen in samenleving
De tijdige huisvesting van vergunninghouders is echter van groot belang voor de integratie en participatie in onze samenleving. Het draagt eraan bij dat vergunninghouders kunnen meedoen en snel werk kunnen vinden, waarmee zij ook minder vaak in een kwetsbare positie komen. Dit voorkomt structureel hogere maatschappelijke kosten en maakt de kans op gerelateerde leefbaarheidsvraagstukken in de wijk kleiner.

Onbekend hoe Rijswijk omgaat met het verzoek
Hoe de Gemeente Rijswijk omgaat met de vraag van de ministers is nog niet bekend. Volgens de nieuwe Tijdelijke Wet opvang ontheemden ligt de verantwoordelijkheid bij de burgemeester en de wethouders.

[UPDATE ZONDAG] Wethouder Gijs van Malsen: “De gemeente heeft de brief ontvangen. Er ligt nu geen concrete vraag voor extra opvangplekken in Rijswijk.”

Foto: Rode Kruis