Gemeente Rijswijk plaatst nieuwe krans bij Oorlogsmonument

Gemeente Rijswijk plaatst nieuwe krans bij Oorlogsmonument

De Gemeente Rijswijk is naar buiten gekomen met een statement rondom de vernielingen en de onrust op Park Hofrust bij het Oorlogsmonument.

“De afgelopen dagen zijn we geconfronteerd met een reeks daden die niet alleen in Rijswijk, maar in heel Nederland tot afschuw hebben geleid. Tot driemaal toe zijn de kransen en bloemen die tijdens dodenherdenking met zorg en liefde zijn neergelegd respectloos geschonden.

Deze bloemen en kransen vertegenwoordigden een grote symbolische waarde. De gedachte erachter verdient ons diepste respect. De vernieling staat daar volledig haaks op. Het zorgt voor verdriet en maatschappelijke onrust. Daarmee staat het ook symbool voor iets groters: voor de aantasting van het voortbestaan van onze samenleving, waarin waarden als vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid centraal staan. Dat zullen en mogen we nooit accepteren.

Het is belangrijk dat we respect tonen voor het leed uit het verleden en ervan leren. Zeker nu. Daarom plaatsen wij vandaag een nieuwe krans. Zo maken we niet alleen een krachtige vuist tegen de daders, maar tegen eenieder die onze vrede en vrijheid denkt te kunnen verstoren. Namens heel Rijswijk en iedereen die waarde hecht aan de betekenis van 4 mei.”

Gemeenteraad en college van B&W
Gemeente Rijswijk