Raad debatteert over Geestbrugweg maar keuze voor tram is er niet

Raad debatteert over Geestbrugweg maar keuze voor tram is er niet

Door de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk in Den Haag komen er vlak naast de Geestbrugweg in de komende jaren tienduizenden woningen bij. dat betekent meer verkeersbehoeften en dus extra verkeersdruk op de Geestbrugweg. Er moet dus iets gebeuren. Hier zijn de meesten het wel over eens, maar wat is de beste keuze voor de herinrichting van dit gebied? Dinsdag werden er door de raad veel vragen gesteld over de plannen om de Geestbrugweg opnieuw in te richten. Het onderwerp zorgde niet alleen bij de raadsleden voor een uitgebreid debat, ook inwoners lieten van zich horen.

Niet negatief over herinrichting, maar veel onduidelijk wat het beste is
Er kwamen veel vragen van de raad. Over het algemeen denkt de raad positief over de herinrichting van de Geestbrugweg, maar de vraag is welke keuze gemaakt moet worden om dit het beste uit te voeren. Er zijn nog veel vragen en er moet nog veel onderzocht worden over de impact van de herinrichting. De raad moet op 1 juni een klap geven op een raadsvoorstel waarvan de meerderheid van de raad vindt dat er te veel onduidelijk is.

Zorgen over infarct op kruispunt Herenstraat na knip
Een optie die besproken wordt is een knip in de Geestbrugweg. Die knip houdt in dat de Geestbrug wordt afgesloten voor autoverkeer. Indien dat gebeurt dan moet al het verkeer via de Haagweg de stad uit. Deze Haagweg is door de aanpassing naar een eenbaansweg enkele jaren geleden al een dagelijkse chaos geworden voor het verkeer dat richting de Hoornburg rijdt. Er zijn bij verschillende partijen zorgen over de verkeersdruk die nog verder kan toenemen als er een knip komt. De locatie van de knip staat echter niet vast. Dit is volgens verantwoordelijk wethouder Armand van de Laar een beslissing die samen met Leidschendam-Voorburg en Den Haag genomen moet worden.

Al het verkeer kan niet samen
Niet al het verkeer kan samen op de Geestbrugweg. Van de Laar: “Alle auto’s en een tram en fietsers en dan ook nog een veilige oversteek. Dat gaat niet samen en dan is het kijken naar hoe de auto’s een plek krijgen als er gekozen wordt voor een tram. Alleen auto’s is in ieder geval geen optie.” In het plan wordt namelijk gesproken over een extra tramlijn die naast tram 1 gaat rijden. Bewoners zijn op hun beurt bang voor trillingen die een extra tramlijn gaat veroorzaken. Een inspreker was kritisch over de tramlijn: “Naast de trillingen die bewoners gaan ervaren is de nut en noodzaak van een extra tramlijn niet aangetoond. De nieuwe bewoners van de Binckhorst zouden massaal de tram naar Delft nemen. Dit is op de tekentafel leuk maar wie zegt dat het zo is?”

Tegenstemmen is lastig
Wethouder van der Laar gaf in de beantwoording aan dat tegenstemmen op de tram optioneel is, maar er wordt 10 miljoen euro bijgedragen voor de herontwikkeling. Daar hoort de tramlijn wel bij. Feitelijk betekent het dat de raad hier niet veel meer over te zeggen zou hebben. Simon Geleijnse van CDA Rijswijk gaf hierop een duidelijk statement: “Ik voel de behoefte om te zeggen dat iedereen zich bewust moet zijn dat de gemeenteraad het laatste woord heeft. De volksvertegenwoordiging als gemeenteraad heeft het laatste woord.” Als er gekozen wordt voor een tramlijn dan zal deze niet gerealiseerd zijn voor 2030 omdat er nog veel uitgezocht moet worden.

De keuze voor een tram is eigenlijk al gemaakt
Er ontstond de nodige onrust in de raad toen duidelijk werd dat de raad eigenlijk niets te zeggen heeft over de komst van een tramlijn. De conclusie die door de wethouder geschetst werd aan het eind van de beantwoording op de vraag in welke mate de Rijswijkse raad nog iets te zeggen over dit plan: “De vraag is welke waarden en eisen de raad wil meegeven. We kunnen afspraken maken over leefbaarheid en inbreng over locaties die voor Rijswijk belangrijk zijn zodat deze kunnen worden meegenomen in de plannen.”