Rijswijks Belang wil Barbecueverbod in Wilhelminapark

Rijswijks Belang wil Barbecueverbod in Wilhelminapark

De lokale politieke partij Rijswijks Belang wil dat er een verbod komt op barbecueën in het Wilhelminapark. De reden is de grote hoeveelheid rotzooi die achterblijft.

Grote inzet schoonmakers
De partij zegt dat bij warm weer het Wilhelminapark verandert in een vuilnisbelt. Dit zou grote inzet vergen van schoonmakers en daardoor de gemeente opzadelen met hoge kosten. Zo zouden de schoonmaakkosten in het Paasweekend € 2175,- zijn geweest, zo vermeldt de partij.

Het afval is een doorn in het oog voor de lokale politieke partij: “Dit gaat ten koste van het plezier van andere recreanten, flora en fauna. Dieren kunnen er immers verstrikt raken en/of stikken in achtergelaten afval. Achtergebleven zwerfafval (plastic) is zeer slecht voor het milieu”, zo somt Rijswijks Belang op.

Verbod
Rijswijks Belang stelt dat eerdere maatregelen om vervuiling tegen te gaan, niet hebben gewerkt en ziet daardoor geen andere mogelijkheid tot een barbecueverbod. De partij heeft een motie met dit verzoek ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad zal deze verder in behandeling nemen in de raadsvergadering van 1 juni.