Groep omwonenden Van Vredenburchweg ontevreden over aanrijroute nieuwe villawijk

Groep omwonenden Van Vredenburchweg ontevreden over aanrijroute nieuwe villawijk

Achter de Van Vredenburchweg moet op de plek van het oude bowlingcentrum en tennispark na de zomer gestart worden met de bouw van een nieuwe wijk. Een groep omwonenden is echter ontevreden met de voorgenomen aanrijroute naar de wijk en zegt onvoldoende betrokken te zijn geweest bij de keuze hiervoor.

Buitenplaats Hofstede
Het nieuwbouwproject ‘Buitenplaats Hofstede’ moet plaats bieden aan diverse luxueuze woningen. Een fors deel van de woningen is inmiddels al verkocht en op 7 april is de omgevingsvergunning door de gemeente Rijswijk verleend. Zodra deze onherroepelijk is, zal na de zomer begonnen worden met de realisatie, zo valt te lezen bij de ontwikkelaar.

Aanrijroute
Bij de ontwikkeling van de wijk is onderzocht hoe het verkeer van en naar de wijk zich moet verplaatsen. Uit onderzoek kwam de de Van Vredenburchweg (dezelfde aanrijroute als naar het oude bowlingcentrum en tennispark) naar voren als beste optie, aldus de gemeente.

Al in 2022 bleek een groep omwonenden het hier niet mee eens en werd via de politiek gevraagd opnieuw te kijken naar de verschillende opties, wat ook is gebeurd: “We hebben een nieuwe analyse van de verschillende routes laten uitvoeren door een ander onafhankelijk onderzoeksbureau. Bewoners hebben criteria kunnen aandragen die het bureau in de analyse moest meenemen. Uit beide onderzoeken blijkt dat de Van Vredeburchweg westzijde de meest voor de hand liggende route is”, laat de gemeente in een reactie weten.

Onvrede niet weg
Nog altijd is een groep bewoners ontevreden. “Al deze auto’s moeten zich straks mengen in het drukke fietsverkeer. Met vele schoolgaande kinderen, ouderen, mindervaliden en recreanten”, zegt Joanne Kramer, buurtbewoonster van de Van Vredenburchweg. “De veiligheid komt hier in het gedrang. Alle andere opties voor de toegangsweg zijn rustiger, veiliger en beter inpasbaar dan de optie die nu gekozen is.”, stelt ze.

“Participatie onvoldoende”
Joanne Kramer stelt dat bij het nieuwe onderzoek de participatie onvoldoende is geweest: “Helaas is er van de ‘samenspraak’ niets terechtgekomen” zegt Joanne. “De gemeente heeft enkel gevraagd of buurtbewoners nog indicatoren wilden toevoegen aan een nieuw onderzoek, maar verder hebben we met het huidige raadsvoorstel niks te maken gehad.”

In een reactie verwijst de gemeente naar de verschillende manieren waarop bewoners betrokken werden. Vooraf konden bewoners via samen.rijswijk.nl inbreng geven op de onderzoekscriteria en is hun voorgedragen alternatief meegenomen in het onderzoek. Ook na het onderzoek konden bewoners opnieuw via het platform terugkoppeling geven. “Daarnaast is er regelmatig direct contact geweest met de bewoners en is er een bewonersavond georganiseerd”, vult de gemeente daarop aan. “Bewoners bij wie het verkeer van de 39 woningen gepland staat, stellen vraagtekens bij de kwaliteit van de participatie. Andere bewoners hebben aangegeven dat het proces goed was.”

Gemeenteraad moet beslissing nog nemen
De aanrijroute is vooralsnog niet vastgesteld. De gemeenteraad zal uiteindelijk beslissen welke aanrijroute zij het beste vindt. Dit zou tijdens de raadsvergadering op 1 juni moeten gebeuren. Ook wordt na eventuele vaststelling nog nadere invulling gegeven op de aanrijroute, zo zegt de gemeente: “De grootste zorg van bewoners is de verkeersveiligheid. Toegezegd is aan de raad en de bewoners dat de nieuwe inrichting van de weg (een fietsstraat) samen met de bewoners gemaakt zal worden.”

Steun van lokale fracties
De ontevreden bewoners kunnen rekenen op steun van onder andere de partij Wij. Rijswijk. Fractievoorzitter Danny van Dam zegt ook niet te begrijpen dat de voorkeur wordt gegeven bij het betreffende stukje van de Van Vredenburchweg: “De voorkeursvariant stelt dat dit verkeer in twee richtingen op de Van Vredenburchweg moet gaan rijden terwijl de overige opties eenrichtingswegen voorstellen die minder verkeer opleveren. Ondanks deze gegevens kiest het college vooralsnog om te gaan voor de drukste variant.”

De lokale partijen Wij. Rijswijk en het CDA hebben aangegeven tijdens de raadsvergadering van 1 juni een amendement in te dienen: “Het amendement stelt voor om een ontsluiting te realiseren die verkeersveilig is en rekening houdt met de omwonenden en de landgoederenzone.”