Rijswijk sluit 2022 af met rode cijfers door gestegen bouwkosten

Rijswijk sluit 2022 af met rode cijfers door gestegen bouwkosten

De Gemeente Rijswijk heeft vrijdag de jaarrekening over 2022 gepresenteerd. Dit is een overzicht van de financiële situatie van de gemeente. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over waar het geld naartoe is gegaan.

Stijging bouwkosten en Extra kosten RijswijkBuiten
Het jaar 2022 werd afgesloten met een een tekort. Dat komt onder andere door de stijging van de bouwkosten. De begroting die werd opgesteld om grondkosten en grondopbrengsten van de ontwikkeling van RijswijkBuiten in beeld te brengen blijkt in de uitvoering 17 miljoen euro hoger uit te vallen dan verwacht. Denk bij deze kosten aan de aankoop van grond, het bouwrijp maken ervan en het inrichten van de openbare ruimte en overhead.

Verlies van 14 miljoen
Omdat de gemeente in de halfjaarraportage een positief resultaat had van 4 miljoen, komt het verlies voor 2023 uit op 11 miljoen euro. De totale begroting bedroeg 234 miljoen euro.

Investeren in de stad
Wethouder Werner van Damme (Financiën) kijkt met enige zorg naar de cijfers: “We zijn een groeiende gemeente en dat betekent dat we moeten investeren in de stad. Vanwege de bijzondere economische en geopolitieke situatie hebben we een fors verlies geleden waar we niet op hadden gerekend. Als gemeente moeten we daarom wendbaar en weerbaar zijn. De algemene reserve heeft een tik gekregen door incidentele tegenvallers, maar de financiële positie van de gemeente is robuust. Dit jaar zitten we goed op koers voor het realiseren van Gezonde Groei, en gaan we behoedzaam verder de komende jaren.”

2022 in het kort
De gemeente heeft in 2022 onder andere de dienstverlening verbeterd door investeringen in een nieuw contactsysteem en meer mogelijkheden voor het digitaal aanvragen van producten en diensten. De samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven rond de Energy Cave is versterkt. Rijswijk Werkwijs is gestart, een project waarbij sociale partners inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen. Verder is er extra ingezet op burgerparticipatie en buurtpreventie, is er geïnvesteerd in meer groen in de openbare ruimte, zijn er zes speelplekken heringericht en zijn alle gemeentelijke sportparken uitgerust met LED-verlichting.

Naast deze ontwikkelingen is er ook een aantal grote projecten opgestart of verder gebracht. Denk hierbij aan de transformatie van het Havengebied, de aanpak van het Middengebied in de Plaspoelpolder, de herontwikkeling Bogaard Stadscentrum, de versterking van de profilering van Oud Rijswijk en de kwaliteitsverbetering Landgoederenzone.

Uitgebreide cijfers in beeld
Op 4 juli worden de jaarstukken, de eerste halfjaarrapportage en de kadernota in de gemeenteraad behandeld en vastgesteld. De volledige tekst van de stukken is te vinden op https://financien.rijswijk.nl/