GroenLinks en D66: Belang van Rijswijkers voorop in de gemeenteraad

GroenLinks en D66: Belang van Rijswijkers voorop in de gemeenteraad

De tram over de Geestbrugweg en de ontsluiting van de Binckhorst stonden donderdag hoog op de agenda. Veel inwoners hebben van zich laten horen tijdens de raadsvergadering van 1 juni. Ze willen graag weten wat het besluiten van de herinrichting van de Geestbrugweg betekent voor hun straat, de veiligheid op straat en hun hele omgeving. Komt er ook voor Rijswijk goed openbaar vervoer?

Belangrijke taal spreken
Het is belangrijk dat er begrijpelijke taal gesproken wordt in de vergadering zodat iedereen snapt waar het over gaat. GroenLinks raadsleden Lara Oude Alink en Wemke van der Weij van D66 lieten na de vergadering weten dat ze zich sterk gemaakt hebben om de belangen van Rijswijk zo goed mogelijk te verwoorden. Goede routes voor wandelaar, fiets, OV en auto, leefbaarheidsmaatregelen en onderzoek naar het voorkomen van schade en overlast.

Raad verenigt zich voor de inwoners
“De besluiten over onze regio raken ons, dus moeten we zelf duidelijk zijn over wat we willen voor onze toekomst” stellen zij. “De belangen zijn groot, voor de huidige en toekomstige inwoners. De raad was goed voorbereid en door ieders betrokkenheid en de inbreng van bewoners leidde dit tot duidelijke samen ingediende moties om maatregelen te nemen om de Victory Boogiewoogie tunnel beter te benutten. We moeten openbaar vervoer, fietser en wandelaar bij de herinrichting meer ruimte geven en kijken naar een (betere) Park en Ride in de Plaspoelpolder.

Belang van Rijswijkers voorop
De conclusie is dat Rijswijk zich duidelijk uitspreekt over haar toekomst en bereikbaarheid. Dankzij de moties en het amendement kan het college verder in de gesprekken met de regio en voor goede samenwerking zorgen, mét de belangen van Rijswijk op tafel. Wemke en Lara ‘Het was even buffelen met een proces dat al een paar jaar loopt en gesprekken met inwoners en experts. Van inzicht krijgen in de verkeersstromen tot het zoeken van oplossingen en voorwaarden. Iedereen bedankt voor alle nuttige informatie’. Lara gaat verder: “Het is belangrijk dat wij nu en in 2026 bij het vervolg met de juiste informatie over het openbaar vervoer en autoverkeer besluiten,” vertelt Lara. “En dat wij deze besluiten gezamenlijk met de andere gemeenten nemen.” vult Wemke aan.

Voet tussen de deur in gesprekken
Door onze voorwaarden scherp te stellen en aan tafel te blijven kunnen we de belangen van alle Rijswijkers blijven vertegenwoordigen in al deze ontwikkelingen. “Wij willen dat de Geestbrugweg en omgeving veiliger, schoner en groener wordt dan voor dit voorstel. Knelpunten en vieze lucht door de uitbreiding op CID-Binckhorst moeten we echt voorkomen en aanpakken, deze aanvullingen moeten daarvoor helpen zorgen. We roepen de regio op dit samen met ons op te pakken en samen te zorgen voor een veilige en schone leefomgeving voor iedereen, ook met meer inwoners.”