CDA wil dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen

CDA wil dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen

Door: Joey Koeijvoets –

De fractie van het CDA Rijswijk heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W als aanvulling op vragen die eerder door Wij. Rijswijk gesteld waren aan met betrekking tot het langer thuis wonen van ouderen.

Ouderen langer thuis laten wonen
Volgens CDA-Raadslid Simon Geleijnse kan het nodig zijn om aanpassingen aan de woning te doen wanneer ouderen ervoor kiezen om langer thuis te blijven wonen. Deze aanpassingen hebben tot doel om een veilige en comfortabele woonsituatie te creëren. Voorbeelden hiervan zijn het aanpassen van de badkamer of het realiseren van een slaapkamer op de begane grond. Het CDA wil van het college weten hoe zij staan tegenover het idee dat ouderen langer thuis blijven wonen en te kijken naar het preventief aanpassen van woningen om dit op de lange termijn mogelijk te maken.

Kijken naar mogelijkheden voor hulp
Geleijnse vraagt het college ook om te kijken hoe Rijswijkers geholpen kunnen worden om hun huis aan te passen, met name als er geen recht is op vergoeding vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Werk, Inkomen, Zorg (WIZ). Ten slotte wil Geleijnse weten hoe het college denkt over de verschillende producten die het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) biedt in het kader van ‘langer thuis wonen’. Hij vraagt zich af of het college bereid is om de samenwerking met dit fonds uit te breiden naar deze specifieke categorie. Het raadslid merkt op dat volgens de website van SVn al een samenwerking bestaat, zij het momenteel alleen op het gebied van ‘duurzaam maken’.