Rijswijk zet zich in tegen ouderenmishandeling

Rijswijk zet zich in tegen ouderenmishandeling

Door: Joey Koeijvoets –

Vandaag is het dag tegen de Ouderenmishandeling. Deze dag bestaat omdat er ongeveer 170.000 thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder zijn die slachtoffer zijn van mishandeling. Op de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling, die wereldwijd op 15 juni wordt gevierd, wordt aandacht besteed aan dit ernstige probleem van huiselijk geweld. Onder ouderenmishandeling vallen lichamelijk geweld, financiële uitbuiting en geestelijke mishandeling.

Vijf procent van de ouderen
Onderzoek toont aan dat 1 op de 20 thuiswonende ouderen ooit te maken krijgt met ouderenmishandeling. Financieel misbruik is een vorm van ouderenmishandeling en omvat het ongewenst en ongeoorloofd gebruik van geld, goederen of andere bezittingen van een oudere door iemand anders. Veel ouderen schamen zich om toe te geven dat iemand die ze vertrouwen misbruik maakt van hun afhankelijkheid. De schaamte is vaak zo groot dat ze er liever niet over praten, waardoor financieel misbruik vaak onopgemerkt blijft en kan voortduren.

Bijeenkomst in september
Later dit jaar, op 26 september zal de lokale alliantie Financieel Veilig Ouder Worden een bijeenkomst organiseren waarin wordt besproken wat men zelf kan doen om financieel misbruik tegen te gaan. Tijdens de presentatie zal worden uitgelegd welke maatregelen men zelf kan nemen om zo lang mogelijk de regie over het eigen leven te behouden, evenals welke hulp ingeschakeld kan worden wanneer men daar zelf niet meer toe in staat is. Praktijkvoorbeelden, zoals bankmachtigingen, notariële volmachten, levenstestamenten en testamenten, zullen worden besproken.

Elke mishandeling is er één te veel
Wethouder Larissa Bentvelzen benadrukt aan onze redactie het belang van het goed regelen van zaken: “Voor veel mensen is het niet duidelijk wat ze allemaal moeten regelen voor de toekomst, terwijl er toch veel bij komt kijken. Het is goed dat de lokale alliantie in Rijswijk voorlichting hierover geeft. Door met elkaar in gesprek te gaan, creëren we meer bewustwording en dragen we bij aan het voorkomen van financieel misbruik, want elke vorm van ouderenmishandeling is er één te veel.”

De lokale alliantie bestaat uit een netwerk van verschillende partijen die hun kennis en expertise op het gebied van financieel misbruik van ouderen delen om het misbruik te signaleren, aan te pakken en te voorkomen. Naast de gemeente Rijswijk zijn onder andere GGD Haaglanden, de Rabobank, Veilig Thuis, Cretio, Het Kruispunt en Welzijn Rijswijk betrokken.

Meld mishandeling bij Veilig Thuis
Vermoedens van ouderenmishaling? Maak een melding bij Veilig Thuis of bel met 0800-2000.