Debat: Uitrol 2.300 PMD kliko’s wordt gestaakt na dringend verzoek boze inwoners

Debat: Uitrol 2.300 PMD kliko’s wordt gestaakt na dringend verzoek boze inwoners

Er is in Rijswijk veel commotie ontstaan rondom de nieuwe PMD kliko’s die geleverd zijn op 2.300 adressen in Steenvoorde Zuid, De Strijp en de Bomenbuurt. De gemeente heeft deze week ruim 200 mailtjes beantwoord van klachten die inwoners geuit hebben aan de gemeente.

Er waren verschillende insprekers die de raadleden hierover toespraken, waaronder mevrouw van Poelgeest die woonachtig is aan de Steenvoordelaan. “Wij hebben geen plek voor deze containers en deze containers komen straks allemaal op straat te staan.”

Frustratie zit hoog
Gedurende het betoog werd de frustratie steeds groter bij de inspreker: “Op de site van de Gemeente Rijswijk staat dan ook nog te lezen dat onze pasjes voor de openbare containers geblokkeerd gaan worden omdat we de eigen bakken moeten gebruiken. Wij ruimen al jaren alle zooi op die de jongeren van het Rijswijks Lyceum achterlaten. Waar moeten we daar nu mee naar toe? Wij doen dat al jaren en kunnen dat nu niet meer doen.”

Wie bedenkt dit? 
De inspreker geeft ook aan dat de containers die straks op straat komen te staan omdat er geen ruimte is op de opritten doelwit worden van vandalisme: “De containers liggen straks op de weg of worden tegen onze auto’s aangeflikkerd, of erger nog, in brand gestoken. Wie bedenkt dit, want het slaat echt helemaal nergens op!”

Meerderheid van de raad wil dat het stopt
Tijdens de raadsvergadering werd een verzoek ingediend door de politieke partij Rijswijks Belang om het ‘nieuwe inzamelen’ per direct te staken omdat de inwoners al afval scheiden. Het verzoek werd gesteund door Beter voor Rijswijk, Wij., VVD Rijswijk en CDA Rijswijk waardoor het voorstel bij voorbaat al de meerderheid van de stemmen had. De partijen willen dat wordt gekeken waar de nut en noodzaak ligt voor deze manier van inzamelen.

Terug naar de tekentafel
De raadspartijen verzoeken het college om in gesprek te gaan met de bewoners van de wijken die met het nieuwe inzamelen te maken gaan krijgen en de uitkomsten van de gesprekken mee te nemen in een heroverweging. Dat betekent dus ook de wijken die eerder bakken hebben gekregen. Iedereen die behoefte heeft om mee te denken moet hier de ruimte voor krijgen.

Aan de noodrem trekken
Marc Weterings van Rijswijks Belang: “We moeten nu echt op dit project aan de noodrem trekken. De gemeente heeft iets ingezet dat totaal verkeerd is gevallen. het gaat hier niet om een handje vol mensen, maar honderden mensen die hier gedupeerd worden. De bakken moeten weggehaald worden.”

Rijswijkers kunnen niet kiezen
Ed Braam van Beter voor Rijswijk: “De ondergrondse container wordt een norm voor afvalinzameling. In wijken waar dit goed geregeld is is het gek dat er dan nu een brief in de bus komt dat er een container komt met een T-Mobile dak en dat het door de tot wordt geduwd. Juist ook omdat er een aantal jaren geleden een zelfde situatie is geweest rondom een papiercontainer. Toen mocht er een keuze gemaakt worden voor een grote of kleine container. Nu krijgt de Rijswijker geen keuze.”

Door de strot geduwd
Anthony Zoghbi van Wij Rijswijk: “We zijn positief dat de gemeente zich inzet voor duurzaamheid en afvalscheiding. Maar de communicatie is op deze manier natuurlijk niet goed. Er moet sprake zijn van een wijkgerichte aanpak en er moet geluisterd worden naar de inwoners. Het proces moet tijdelijk gestopt worden en er moet met de inwoners gesproken worden over hun wensen. De inwoners voelen dat de containers door hun strot geduwd worden”

Draagvlak volledig verdwenen
Coen Sleddering van VVD Rijswijk: “De burgers belasten met allerlei gedoe dat moeten we niet willen. Het draagvlak voor het nieuwe inzamelen is smal. Wat we nu hier gezien hebben is dat de uitvoering van het beleid zo slecht is en zo slecht gecommuniceerd is dat het draagvlak volledig verdwenen is. Ik doe een dringend beroep op het college om even de boel on hold te zetten en met de burgers in overleg te gaan.”

Communicatie is verstoord
Menno van Enk van CDA: “Je komt thuis van een weekje vakantie omdat er bovengronds nieuwe containers staan opgeslagen zonder enig overleg. Niemand kan deze containers kwijt. Hoe voorkomen we dat de kloof tussen politiek en bewoners groter wordt? We moeten het vertrouwen herwinnen met de inwoners.” Ook GroenLinks Rijswijk en PvdA Rijswijk zien dat het in de communicatie niet goed is gegaan en vinden dat dit beter moet.

Constantijn Dolmans van D66 Rijswijk: “Bewoners begrijpen de noodzaak vaak niet en zijn boos omdat steeds meer ruimte moeten opgeven voor de containers. Avalex geeft geen mogelijkheid om de kliko’s te weigeren. In andere gemeenten is dit wel mogelijk. De vraag is waarom de inwoners hier niet voor kunnen kiezen?”

Excuses van college
Eigenlijk is Mark Wit de verantwoordelijk wethouder op dit onderwerp maar hij was niet aanwezig tijdens de vergadering. Daarom sprak wethouder Armand van de Laar over dit onderwerp. Van de Laar: “Een ruim en welgemeend excuus aan alle mensen die hier mee te maken hebben gehad van het college. Er is iets misgegaan in de communicatie. De uitvoer heeft geleid dat mensen zich overvallen voelen. Dat is niet waar wij voor willen staan. Het beleid is er op gericht om een hoge service aan huis voor gescheiden afval. En een lage service om het naar de ondergrondse container te brengen. De container aan huis levert wel goede resultaten op ten aanzien van het goed scheiden van afval. Dat is goed voor het milieu en dus ook goed voor onze portemonnee.” Van de Laar geeft aan dat in de ondergrondse container vaak ook afval wordt gedumpt die niet thuishoort in de containers. Door het thuis in te zamelen wordt ervaren dat het afval beter wordt gescheiden.”

Uitrol kan gestaakt worden. Hoe dat moet is nog niet duidelijk
De wethouder gaf in de vergadering aan dat er gekeken gaat worden of de uitrol van de kliko’s voor dit moment gestaakt kan worden naar aanleiding van de klachten van de inwoners. Hoe dat staken er dan uit ziet moet nog bekeken worden. Het proces van uitrol staat gepland tot 30 juni. Het kan dus zijn dat er nu een opdracht staat om morgen containers te plaatsen, maar de gemeente zal zich er voor inzetten dat dit niet gebeurt.