Gemeenteraad keurt woningisolatieprogramma goed

Gemeenteraad keurt woningisolatieprogramma goed

GroenLinks Rijswijk is blij over de instemming van de gemeenteraad met het Woningisolatieprogramma Rijswijk 2023-2026. Dit programma biedt structurele oplossingen voor alle inwoners van Rijswijk. Het programma is een uitvoering van het op 8 november 2022 aangenomen wijzigingsvoorstel ‘Echte stappen naar meer geïsoleerde woningen in Rijswijk’, waarin jaarlijks budget is vrijgemaakt voor het isoleren van woningen van VvE’s en individuele eigenaren. Speciale aandacht wordt besteed aan huiseigenaren die de verduurzaming niet zelf kunnen organiseren.

Middelen langer beschikbaar
Maarten van ’t Eind, fractievoorzitter van GroenLinks Rijswijk, is tevreden over de goedkeuring van het voorstel. Hij benadrukt het belang van daadwerkelijke vooruitgang op het gebied van woningisolatie in Rijswijk. Het college zal uitvoering geven aan het voorstel, waarbij de instelling van een bestemmingsreserve voor kwetsbare huishoudens en VvE’s meer zekerheid en perspectief biedt. Door een langere doorlooptijd blijven de middelen langer beschikbaar voor het isoleren van woningen. Dit programma toont aan dat Rijswijk op zoek is naar duurzame en structurele oplossingen voor alle inwoners, ook op de langere termijn. Naast het compenseren van de energierekening, wordt energiearmoede bestreden door het isoleren van woningen.

Breed communiceren
Om het Woningisolatieprogramma tot een succes te maken, zal het college een uitgebreid communicatietraject opzetten. Dit omvat onder andere gemeentelijke kanalen, reguliere media, fysieke wijkbijeenkomsten en energieadviseurs. Daarnaast wordt er een doelgroepgerichte communicatieaanpak ontwikkeld om advies en ondersteuning te bieden aan huishoudens die de verduurzaming niet zelf kunnen organiseren. GroenLinks Rijswijk benadrukt het belang van inclusiviteit in dit proces en is blij dat het college ook aansluiting zoekt bij reeds lopende activiteiten, zoals de Armoede+ aanpak.

IsolerMet het Woningisolatieprogramma Rijswijk 2023-2026 zet Rijswijk een belangrijke stap richting een duurzame en energie-efficiënte toekomst, waarin alle inwoners kunnen profiteren van geïsoleerde woningen.