Vlietbruggen krijgen groot onderhoud, Kerkbrug anderhalve maand dicht voor verkeer

Vlietbruggen krijgen groot onderhoud, Kerkbrug anderhalve maand dicht voor verkeer

De Kerkbrug, Wijkerbrug en Nieuwe Tolbrug in Voorburg krijgen dit jaar groot onderhoud. Weg- en vaarverkeer krijgen te maken met afsluitingen en omleidingen. De provincie probeert met de planning de hinder tot een minimum te beperken.

Groot onderhoud
Elke brug moet elke vijftien jaar groot onderhoud krijgen. In 2023 krijgen daarom de drie bruggen over de Vliet hun grote onderhoudsbeurt. Verschillende onderdelen worden vernieuwd en de gehele bruggen worden geverfd. Afgelopen periode zijn de kademuren van de Kerkbrug en Wijkerbrug al hersteld.

Hinder
De bruggen zijn ongeveer zes of zeven weken buiten gebruik en al het wegverkeer volgt tijdens deze periode een omleidingsroute. Ook vaarverkeer krijgt te maken met stremmingen. In juli tot en met augustus is allereerst de Kerkbrug aan de beurt. In de herfstvakantie (september/oktober) vindt het onderhoud plaats aan de Wijkerbrug en aan het einde van het jaar (november-januari) wordt de Nieuwe Tolbrug onder handen genomen.

Planning Kerkbrug
De voorbereidende werkzaamheden bij de Kerkbrug zijn inmiddels gestart. Vanaf maandag 10 juli tot en met 18 augustus is de Kerkbrug afgesloten voor wegverkeer. In de periode erna wordt de brug nog meermaals getest, waardoor er ook hinder kan ontstaan voor verkeer.

Voor de scheepvaart zijn er in deze periode meerdere momenten, waarbij de doorgang gestremd is. Kijk voor een volledig overzicht op de website van de provincie Zuid-Holland.