Gemeente gaat anticiperen op groeiende behoefte elektrisch laden

Gemeente gaat anticiperen op groeiende behoefte elektrisch laden

Het laadpalenbeleid stond centraal in de recente vergadering van de Rijswijkse Raad op donderdag 29 juni. Gezien de groeiende populariteit van elektrisch rijden is het volgens D66 Rijswijk belangrijk om regels op te stellen met betrekking tot het opladen van voertuigen in de openbare ruimte. Raadslid Wemke van der Weij benadrukte het belang van het behoud van toegankelijke stoepen en het vermijden van claimgedrag bij parkeerplaatsen. D66 Rijswijk heeft advies ingebracht na een ledenberaad, waarbij het standpunt van de partij over het laadpalenbeleid is bepaald.

Burgers geven inbreng in wensen
De politieke partij organiseerde een ledenberaad om de ervaring van een zogenaamd burgerberaad te verkennen. Door middel van een loting werden leden uitgenodigd om mee te denken over het onderwerp laadpalenbeleid in Rijswijk. Na een avond met experts en een uitgebreide discussie werd een advies opgesteld.

Gemeente gaat aan de slag
Belangrijke punten in dit advies zijn onder andere het volgen van de ontwikkelingen van kabelgootjes, zoals dat bijvoorbeeld in buurgemeente Pijnacker-Nootdorp al gedaan wordt in een pilot. In het advies zitten ook het maken van integrale afwegingen bij de inrichting van de stad, heldere communicatie en aansluiting bij het STOMP principe, dat prioriteit geeft aan verschillende vervoersstromen in Rijswijk. De inbreng van de leden en de het verzoek aan het college om hier mee aan de slag te gaan die is aangenomen, hebben gezorgd voor toezeggingen op alle onderwerpen.