Niet iedereen is blij met nieuwbouw Godfried Bomansstraat

Niet iedereen is blij met nieuwbouw Godfried Bomansstraat

Aan de Godfried Bomansstraat was voorheen de Wethouder Brederodeschool gevestigd. Na de verhuizing naar de nieuwe locatie aan de Goedendorplaan kwam het pand leeg te staan. Het schoolgebouw is inmiddels gesloopt in 2020 en het terrein is gereed voor herontwikkeling. Rijswijk Wonen wil hier woningen ontwikkelen. Op basis van het geldende bestemmingsplan ‘Steenvoorde’ is woningbouw ter plaatse niet toegestaan. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De gemeenteraad heeft hier inmiddels mee ingestemd en de nieuwbouw is hiermee mogelijk geworden.

Hoogbouw in de wijk
Op de locatie van de voormalige basisschool gaat Rijswijk Wonen een appartementencomplex laten ontwikkelen met maximaal 34 woningen in de sociale huur. Het woongebouw kent een maximale bouwhoogte van 14 meter en zal bestaan uit 4 bouwlagen. De tuin om het gebouw heen wordt groen ingericht met aandacht voor sociale duurzaamheid door het realiseren van verschillende ontmoetingsplekken. Hiermee sluit de ontwikkeling volgens de gemeente aan bij de speerpunten en ambities uit de woonvisie.

Financieel onhaalbaar
Het plan is in de tussentijd verschillende keren van vorm veranderd en de bewoners werden tijdens de informatiebijeenkomsten met een appartementencomplex geconfronteerd. Het oorspronkelijke plan om 14 eengezinswoningen te bouwen bleek financieel onhaalbaar. “Wij vinden het jammer dat het financiële aspect hier boven het sociale aspect en het welzijn van de omwonenden wordt gesteld”, aldus een bewoner.

Veel tegenstand van de buurt
Het merendeel van de omwonenden is het niet eens met deze nieuwbouw. Voor de tijdelijke invulling van de locatie hebben de omwonenden verschillende beloftes gekregen van Rijswijk Wonen, “Er staan uit het niets twee panna doeltjes op het veld waar niemand om heeft gevraagd. Er zijn al zoveel panna veldjes in de wijk”. De omwonenden vinden dat de tijd die ze hebben gestoken in de ideeën voor de tijdelijke invulling voor niks is geweest.

Voordat de raadsvergadering begon, spraken verschillende mensen de raad toe. Al snel werd duidelijk dat ruim 80 % van de omwonenden een zienswijze bij de gemeente heeft ingediend over de nieuwbouw op deze locatie. Er is een bewonerscommissie opgericht die bestaat uit bewoners van de Van Mooklaan, Petronella Voutestraat en de Albert Schweitzerlaan.

Schaduwwerking is heet hangijzer
De bewonerscommissie werd vertegenwoordigd door Ben Godschalk: “Voor het definitieve plan zijn bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Bewoners konden nog opmerkingen maken maar er is nooit een verslag gestuurd van de bijeenkomst.” De bewoners hebben onder andere problemen met de schaduwwerking van het gebouw dat gepland staat om gebouwd te worden op aan de Godfried Bomansstraat. Op de zuidzijde zal namelijk maar twee uur zon schijnen. Dit is een verlies van zes uur per dag. “Ook de natuurlijke verwarming van de huiskamers wordt verlegd en mensen moeten anders stoken.”

Verder wordt de privacy en het woongenot van vele omwonenden geschaad. Een voorbeeld is dat de nieuwe bewoners vanaf de balkons straks rechtstreeks in de achtertuinen en de achtergevel van de eengezinswoningen aan de Petronella Voutestraat kijken of vanaf de galerij in de woningen aan de van Mooklaan. Volgens de bewonerscommissie dupeert Rijswijk Wonen een hoop van zijn eigen huurders met het bouwplan.

De politiek is verdeeld over het plan
Er volgde een debat in de gemeenteraad. Er werd door Beter voor Rijswijk gesproken over het ontbreken van maatwerk. Rijswijks Belang vindt het vervelend dat er bomen moeten sneuvelen. Aan de andere kant wordt er door D66 ook gesproken over een mooie ontwikkeling en een hoog gebouw dat wel mooi wordt ingepast in de buurt. PvdA Rijswijk is positief over het plan maar mist de samenwerking en het overleg met de buurt. GroenLinks is blij met het toevoegen van de woningen in Rijswijk en verwacht dat de bomen worden gecompenseerd. Dit werd ook toegezegd door de wethouder.

Ook tegenstanders
CDA Rijswijk is, samen met de BVR en Wij Rijswijk, het niet eens met het voorstel om dit nieuwe gebouw neer te zetten. “Het gaat om veel bewoners die zienswijzen hebben ingediend. Het zijn veel punten. Ik denk dat we als gemeente drie keer achter de oren moeten krabben als we een volstrekte kloof ervaren tussen bewoners en gemeente”, aldus Menno van Enk. Partij voor de Gelijkheid en Rechtvaardigheid vindt dat de bouw niet kan doorgaan als er geen samenspraak is met de buurt.

In de steek gelaten
De omwonenden voelen zich niet serieus genomen en in de steek gelaten door de gemeente. “Het enige stukje groen bij ons in de directe omgeving wordt van ons en onze kinderen kinderen afgepakt.” De gemeente probeert zelf met een actie als: Tegels eruit, planten erin Rijswijk groener te maken, maar is niet geloofwaardig meer als dit bouwplan echt wordt doorgezet. Volgens Rijswijk Wonen zouden alle bomen gespaard blijven voor de privacy maar er zijn al geruchten dat er veel bomen moeten sneuvelen voor het plan.

Bewonerscommissie teleurgesteld
De bewonerscommissie is teleurgesteld in de politiek: “Het is ironisch, dat bij nagenoeg elke partij in hun programma heeft staan, dat zij degene zijn die het vertrouwen van de burger in de overheid(gemeente) gaan herstellen. Nagenoeg alle beleidsregels en procedures zijn met handen en voeten getreden, zelfs toegegeven door de Wethouder van de Laar met excuus. Maar ze gaan gewoon door.”