Protest tijdens besloten raadsvergadering over Vlietland Noord

Protest tijdens besloten raadsvergadering over Vlietland Noord

Op dinsdag 11 juli puilde de publieke tribune in de raadzaal van Voorburg weer uit. Er was namelijk een extra raadsvergadering ingelast om te praten over de bouwplannen van Vlietland Noord, die grotendeels als gesloten deuren gevoerd werd.

Vakantiewoningen
Inmiddels zijn we al decennia verder van de oorspronkelijke bouwplannen in het noordelijke gedeelte van recreatiegebied Vlietland. Ook toen stuitte de plannen op verzet en werd er – tevergeefs – geprocedeerd tot aan de Hoge Raad aan toe. Nooit is er gebouwd en tijd is verstreken.

Door een nieuw verzoek door ontwikkelaar Dutch Lake Residence (DLR) tot het wijzigen van het bestemmingsplan om de bouw van 222 vakantiehuisjes te bouwen is het stof opnieuw opgelaaid. Opnieuw massaal verzet tegen de plannen, ook uit omliggende gemeenten voor wiens inwoners Vlietland ook een geliefd stuk natuur is.

Second Opinion
Het feit dat er een uitspraak ligt van de Hoge Raad, maakt het lastig voor de gemeente om de plannen alsnog te dwarsbomen. Toch wordt er door tegenstanders erop gewezen dat de tijden zijn veranderd: er is woningnood, de stikstofcrisis, tekort aan groen en Vlietland zelf is inmiddels veranderd in een groene oase in stedelijk gebied, zowel voor mens als dier.

In een spoeddebat aan het begin van het jaar dwong de raad een extern onafhankelijk onderzoek af voor een second opinion. Deze partij, de begeleidingscommissie Vlietland Noord, zou dan moeten onderzoek welke juridische mogelijkheden er zijn voor de gemeente om de eventuele bouw tegen te kunnen gaan.

Protest tijdens extra vergadering
Hoewel het zomerreces eigenlijk afgelopen week in was gegaan, werd op vrijdag 7 juli bekend gemaakt dat er dinsdag 11 juli nog een extra besloten vergadering werd ingelast op verzoek van begeleidingscommissie Vlietland Noord. De gemeente kon toen niet toelichten waarom deze vergadering er plots moest komen en waarom dit achter gesloten deuren moest plaatsvinden, behalve dat de commissie ‘een terugkoppeling’ zou geven.

Het gebrek aan transparantie en communicatie zorgde er wederom voor dat er verzet ontstond. Bij de raadsvergadering verzamelden tientallen mensen met borden en scandeerden leuzen.

Gebrek aan communicatie grootste knelpunt
Enkele tegenstanders hadden nog spreektijd afgedwongen aan het begin van de raadsvergadering. Hierin riepen ze nogmaals de gemeente op om hun verantwoordelijkheid te nemen, openheid van zaken te geven en de natuur in Vlietland te behouden.

Doordat het uitblijven van eerdere communicatie de vergadering hulde in een waas van mysterie, gaf burgemeester Vroom toelichting over waarom deze vergadering achter gesloten deuren plaatsvindt: “De discussie over de inhoud wordt in openbaarheid gevoerd. Nu gaat het over procedurele zaken en zaken die de gemeente raken.” De toezegging werd dus gemaakt dat er geen inhoudelijk debat gevoerd zou worden en ook geen beslissingen zouden vallen. Dit wordt op een later openbaar moment gedaan.

“Vlietland open! Vlietland groen!”
Na het inspraakmoment en de uitleg van de burgemeester werd de vergadering voortgezet achter gesloten deuren. De aanwezigen van de publieke tribune vertrok onder luid protest, terwijl ze scandeerden: “Vlietland open! Vlietland groen!”.