Gemeente herstelt historisch allure Park Vreugd en Rust

Gemeente herstelt historisch allure Park Vreugd en Rust

Park Vreugd en Rust in Voorburg wordt later dit jaar flink onder handen genomen en zal weer het historische allure krijgen van hoe de architect het in de 19e eeuw voor ogen had. De gemeente heeft dit bekend gemaakt.

Zocher
Het Voorburgse park is tussen 1837 en 1852 ontworpen door de beroemde architect J.D. Zocher. Het park werd aangelegd rondom het landhuis Vreugd en Rust, en werd in 1917 publiek toegankelijk. Inmiddels is het park ook een Rijksmonument.

Herstel
Het herstel van het park is op initiatief van stichting Mooi Voorburg. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een plan om het park weer grotendeels te herstellen naar hoe het er vroeger uit zag en hoe Zocher het voor ogen zag. Daarbij is een plattegrond uit 1916 uitgangspunt geweest en is samen met de inbreng van inwoners en ondernemers een restauratieplan opgesteld. Vanwege de monumentstatus van het park is ook samengewerkt met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de welstandscommissie.

Werkzaamheden
In augustus of september dit jaar zal gestart worden met de verschillende werkzaamheden. Rond 2024 zal dit – als alles naar planning verloopt – zijn afgerond.

Er zullen verschillende zaken worden aangepakt. De routes en zichtlijnen in het park worden hersteld bij het beeld van de tijd van Zocher, het aanplanten van bloemen uit die periode, het herstel van paden en bruggen, plaatsing van historisch ogende banken en andere historische elementen in het park, en de hertenweide en speelplaats worden opgeknapt en beter toegankelijk gemaakt. Ook zullen er verschillende delen in het park een grondige opknapbeurt krijgen, zoals bijvoorbeeld de muur rondom het tennispark.

Trotse wethouder
Wethouder Marcel Belt (openbare ruimte) is enthousiast over het restauratieplan: “Park Vreugd en Rust is een prachtig park waar we trots op mogen zijn! Ik ben blij dat de werkzaamheden nu gaan starten. Samen met stichting Mooi Voorburg en met inbreng van veel inwoners en ondernemers hebben we een restauratieplan opgesteld om de vele Zocher elementen, die in de loop der jaren waren vervaagd, weer terug te brengen. Zo komen de mooie ideeën over grillige paden, slingervormige vijvers en zichtlijnen – zoals Zocher het voor deze buitenplaats bedacht – weer terug. Hierdoor en ook door het beter toegankelijk maken van de hertenweide en het opknappen van de speeltuinen worden de beleving en recreatiemogelijkheden van het park versterkt. Daarnaast versterken we de natuurwaarden door meer diverse beplanting.”