Fractie Wij. Rijswijk wil duidelijkheid van Hoogheemraadschap over Rijswijks water

Fractie Wij. Rijswijk wil duidelijkheid van Hoogheemraadschap over Rijswijks water

De lokale fractie Wij. Rijswijk wil duidelijkheid van Hoogheemraadschap Delfland na het geblunder met meetgegevens van PFAS-waarden in het Haagse Forepark. De hoeveelheid schadelijke chemische stoffen in een sloot daar bleek ruim 25.000 keer de grenswaarde te overschrijden die het RIVM veilig acht voor oppervlaktewater. De Rijswijkse fractie wil nu meer transparantie en duidelijkheid van het waterschap.

Forepark
Een onderzoek van Pointer van KRO-NCRV wees uit dat tijdens metingen in 2021 een gehalte van 180 nanogram PFOS per liter werd geconstateerd: ruim 25.000 keer de grenswaarde die het RIVM veilig acht voor oppervlaktewater. PFOS is een PFAS-soort, een groep giftige stoffen die onder meer het immuunsysteem aantast en kanker kan veroorzaken. Met deze waarde blijkt de sloot de meest vervuilde sloot van Nederland te zijn.

Niet gecommuniceerd
Hoewel de metingen een verontreiniging van gigantische proportie aantoonde, werd dat niet gecommuniceerd vanuit het waterschap. Bewoners van een naastgelegen woonwijk wisten van niks. Door dit geblunder van het Hoogheemraadschap Delfland, waar Rijswijk eveneens onder valt, wil de fractie van Wij. Rijswijk weten of de wateren in Rijswijk wél veilig zijn.

‘Kwalijke zaak’
“Het niet tijdig communiceren met omwonenden is een kwalijke zaak”, vindt Van Bemmelen, lid van Wij. Rijswijk. “Natuurlijk wil je geen onnodige paniek en maak je een zorgvuldige afweging over wat je communiceert, maar 25.000 keer meer PFOS dan wat het RIVM veilig acht voor zwemwater is wel erg veel om je meetwaarden in een lade te laten verdwijnen. Nu worden er ook andere PFAS gevonden.”

De partij wil nu dat het waterschap als overheidsorganisatie hun verantwoordelijkheid pakt en voor meer transparantie zorgt: “Ook Rijswijkse sloten worden geregeld uitgebaggerd waarbij de hoeveelheid giftige stoffen wordt gemeten. Dat is heel goed en belangrijk. Maar als er dan bij een te hoge concentratie geen actie wordt ondernomen dan gaat er wel iets mis. Niet alleen bij PFAS maar ook bij andere verontreinigingen. Waar blijven die meetwaarden, zijn die openbaar?”, zo vraagt Van Bemmelen.

Raadsvragen
De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college om duidelijkheid te krijgen over de situatie in Rijswijk. Zo wordt gevraagd naar meetwaarden in Rijswijks water en wordt het college gevraagd om bij het waterschap erop aan te dringen meer transparantie te geven over meetgegevens. Ook wil Wij. Rijswijk dat er duidelijkheid komt over welke bedrijven in de gemeente werken met PFAS of andere chemische stoffen en of er voldoende controle is op deze bedrijven.