Zesduizend Rijswijkers ontvangen vragenlijst over veiligheid

Zesduizend Rijswijkers ontvangen vragenlijst over veiligheid

De Gemeente Rijswijk start met de nieuwe Veiligheidsmonitor. Hiervoor ontvangen 5949 willekeurige inwoners een vragenlijst. Het gaat bijvoorbeeld over criminaliteit, maar ook overlast door buren, hangjongeren of het algemene straatbeeld dat aangetast wordt door afval.

Veiligheidsmonitor
De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en Politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint omstreeks 8 augustus. In maart 2024 worden de resultaten verwacht. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Beleid
De uitkomsten geven inzicht over de landelijke trends, maar ook hoe de Rijswijkers binnen de gemeente zich voelen als het gaat om veiligheid. De gemeente zal de uitkomsten van dit onderzoek dan ook gebruiken bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid.

Burgemeester Huri Sahin benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Het is essentieel dat we weten wat onze inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden en hoe veilig zij zich voelen. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen op hun wensen en ervaringen en werken we aan een veilig Rijswijk.”

Deelname belangrijk
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van de burgers die benaderd worden meedoen aan het onderzoek, zo benadrukt Sahin: “Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente. Daarom roep ik onze inwoners die de vragenlijst thuisgestuurd krijgen om deze ook daadwerkelijk in te vullen. Mocht u daarbij hulp nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met onze gemeente.”

Eén op de tien Rijswijkers wordt gevraagd aan het onderzoek mee te doen. Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan driehonderd Nederlandse gemeenten uitgevoerd.