Schelpeneiland Vogelplas wordt vergroot

Schelpeneiland Vogelplas wordt vergroot

Het schelpeneiland in Vogelplas Starrevaart in Leidschendam wordt vergroot. Dit gebeurt als onderdeel van de Natuurimpuls van de plas.

Natuurimpuls
Afgelopen maanden hebben Staatsbosbeheer en Van Aalsburg bv al veel gedaan om de leefgebieden voor planten en dieren te verbeteren: Voor het broedseizoen zijn rietkragen vergroot, een slikplaat aangelegd en zijn in het rietmoeras verschillende leefgebieden voor plant en dier ingericht.

De organisaties zullen nog de laatste hand leggen aan de Vogelplas. De belangrijkste klus is het vergroten en verhogen van het schelpeneiland voor de vogelkijkhut. Het eiland is een veilig toevluchtsoord voor rustende vogels. Soms rusten daar zeer zeldzame soorten zoals de kemphaan of grote stern.

Vergroten schelpeneiland
“Het schelpeneiland is in de loop der tijd echter langzaam kleiner geworden”, aldus Staatsbosbeheer. De komende weken zal daarom het eiland in de oorspronkelijke staat worden hersteld. Er zal een flinkehoeveelheid gewassen schelpen worden aangebracht, waardoor het eiland zo’n 160 vierkante meter groot zal worden. “Ruim genoeg om een veilig oord te vormen voor algemene soorten en wie weet welke zeldzaamheid in de komende winter.”