Provinciale partijen roepen gemeenteraad Leidschendam-Voorburg op tot openheid en transparantie

Provinciale partijen roepen gemeenteraad Leidschendam-Voorburg op tot openheid en transparantie

Meerdere provinciale fracties roepen de gemeenteraad en het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg op tot ’transparantie en openheid in het proces rondom de bouw in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Hierbij steunen ze een eerdere oproep van lokale fracties en een coalitie van inwoners die zich hier mee bezig houden.

Geheimhouding
De oproep komt van GroenLinks-PvdA, BBB, D66, PvdD en SP en komt een dag voordat de gemeenteraad zal besluiten over het geheim verklaren van verschillende documenten. Een aantal partijen in de raad, evenals verschillende burgerorganisaties, hebben juist opgeroepen de stukken volledig vrij te geven.

De statenleden Lamers, Maat (beiden GroenLinks-PvdA), Merks (BBB), Rozenberg (D66), van Viegen (PvdD) en Hoogendam (SP) roepen in het kader van betrokken en transparant bestuur op tot openheid: “De ontwikkelingen in Vlietland maken in onze omgeving veel gevoelens los. Recent heeft het Burgerinitiatief Vlietland gedreigd met een gang naar de rechter als aan bepaalde WOO-verzoeken niet wordt voldaan en documenten geheim blijven, waaronder juridisch advies over de plannen. Hiervan zijn wel publieksversies verschenen, maar deze lijken tegenstrijdigheden op te roepen. Deze ontwikkelingen doen wat betreft de fracties het vertrouwen van burgers in dit proces geen goed. In plaats daarvan zou er gekeken moeten worden naar het bieden van een passende oplossing die alle partijen de ruimte geeft om deel te nemen aan het proces met dezelfde informatiepositie.”

Bungalowpark
De hele discussie draait om plannen voor de bouw van zo’n tweehonderd vakantiebungalows. Hiervoor wordt een groot gedeelte van het recreatiegebied onttrokken aan de openbaarheid, tot frustratie van veel mensen in Leidschendam-Voorburg, maar ook Leiden en Voorschoten. Er is veel kritiek op de bouw zelf, maar ook hoe de gemeente zelf omgaat met de kwestie: er is een gebrek aan transparantie, de communicatie schiet tekort, de verwarring over beschikbare informatie is groot en het vertrouwen in de lokale politiek brokkelt gestaag af.